fbpx тютюнопроизводство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

тютюнопроизводство

Европейските тютюнопроизводители в момента се намират в изключително трудна икономическа ситуация, белязана най–вече от преустановяването на субсидиите поради реформата на аграрната политика на Съюза.