тютюнопроизводство

16 Юни 2010

Тютюнопроизводителите могат да останат без работа

Европейските тютюнопроизводители в момента се намират в изключително трудна икономическа ситуация, белязана най–вече от преустановяването на субсидиите поради реформата на аграрната политика на Съюза. В този контекст, новото предложение на Световната здравна организация (СЗО), ако бъде прието от...