fbpx високотехнологични производства | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

високотехнологични производства

Устойчиво расте делът на инвестициите в България в сектори с висока добавена стойност. Това се потвърждава и от данните на Българската агенция за инвестиции, които показват, че през 2016 и 2017 г.