fbpx закони | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

закони

България е една от страните, където няма специален закон уреждащ отношенията в областта на франчайзинга.
МИЕТ работи върху премахването и намаляването на регулаторните режими, както и на таксите за предоставяне на административни услуги. Изпълнението на програмата на Европейската комисия за намаляване на ненужния административен товар е сред основните задачи на министерството.
През последното десетилетие в нашата страна бяха издадени редица законови и нормативни документи относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в работната среда в различните отрасли на промишлеността. В известна степен, тази законодателна дейност предопредели създаването на по-добри условия на труд, намаляване на производствения риск и трудовия травматизъм.
Швейцария се простира на площ от 41,285 кв. км, като заема 0,15% от земната повърхност. Казват, че страната е разположена в сърцето на Стария континент, което от географска гледна точка не е съв-сем така. Основната линия обаче, която свързва северна и южна Европа минава точно през Алпите. Швейцария граничи с Германия на север, с Австрия и Лихтенщайн на изток, с Италия на юг и с Франция - на запад.
Той има съществено значение за търговските оператори, тъй като е непосредствено свързан с отговорността при подаване и приемане на митническите декларации за поставяне на стоките под режим, при разрешаването на определени митнически процедури и при възникването на вносно митническо задължение.
Когато започвате бизнес, може да създадете фирмата си сам или в съдружие с други лица - членове на семейството ви, близки, приятели. Ако сте решили да привлечете други хора в управлението на бизнеса си, възниква въпросът как ще поделяте отговорностите и съответно печалбите. За уреждане на тези взаимоотношения българското законодателство предлага различни възможности за организация на фирмата. Те се наричат правни форми и определят началния капитал, с който трябва да започнете, отговорностите и задълженията на собствениците, както и разпределението на печалбите и загубите.