fbpx завършено | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
В специализираните публикации за недвижими имоти под "ново строителство" се има предвид незавършено строителство. Какво значи това? Според нормативните разпоредби една постройка е завършена, когато има Акт № 15 и Разрешение за ползване. Но пазарът наложи да се сключват договори и преди това на различна предварителна фаза. Законодателно е определено, че съществува правен обект, който може да бъде предмет на правото на собственост и други вещни права след завършване на грубия строеж (кота "било"). Плюсове Защо има търсене за покупка на имоти