fbpx здравна | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
"Обезпокоени сме от някои постановки, залегнали в Националната здравна карта (НЗК), които са в противоречие с утвърдените конституционни принципи за равнопоставеност на собствеността, гарантиране на конкуренцията, недопускане на дискриминация и равен достъп до медицински услуги за всички български г
Д-р Събов, вие сте мениджър на частен медицински център. Какво е необходимо при управлението му?