fbpx земеделска земя | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

земеделска земя

Земеделсите земи са големият хит според анкета, направена сред членове на „Сдружение брокери на имоти” са земеделските земи. Сделките със земеделски земи отбелязват най-голям ръст в периода на кризата.
Ръстът на пазара на имоти от миналата година се дължи основно на сделките със земеделска земя и жилища. Това бе коментирано на Дискусия на тема „Имотите като инвестиция – нов имидж или нова ера?“, организирана от Клуб Investor.bg.
Във връзка с изготвяне на споразумения за ползване на земеделска земя за стопанската 2012 – 2013 година всеки собственик трябва да подава декларация по образец в Общинска служба по земеделие по местонахождение на имота, в която се посочват формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земит