жени

Хората на новото хилядолетие (от 18 до 24 годишна възраст) са най-малко ентусиазирани от технологиите днес, но са най-големи оптимисти за бъдещите технологии, които предоставят по-персонализирани технологични преживявания, докато жените от развиващите се пазари са по-оптимистично настроени към инова
Мобилизиране на повече жени в професионални и управленски роли, чрез модерно образование, достъп до технологии и създаване на възможности за предприемачество и креативност са необходими за ефективното решаване на проблемите свързани с неравнопоставеността на жените в Европа.
Броят на жените, използващи кредитни карти, е нараснал с 47% за две години до 27.3 хил., по данни на УниКредит Булбанк. Увеличение се наблюдава и при изтеглените ипотечни кредити от жени, макар и с доста по-скромните 9%.
Според данни на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, жените са 41% от дипломиращите се в специалност „Информатика”. След завършването си обаче, те стават предимно учители по ИТ и са под една трета от програмистите във високотехнологичните фирми.
През четвъртото тримесечие на 2011 г. безработните младежи са били 72 900, а коефициентът на младежка безработица достига 28.9 % - 29.8% при мъжете и 27.5 % при жените. Това сочат данните на Националния статистически институт. През четвъртото тримесечие на 2011 г.
Към 1 февруари 2011 г. населението на България е 7 364 570 души. Такива са данните от проведеното от 1 до 28 февруари 2011 г. 17-то поред преброяване на населението.
Тази година се проведе първото издание на новия "Национален конкурс жена предприемач и мениджър на 2010 година". С двете големи награди бяха удостоени Стефка Капанова, управител и съсобственик на габровска строителна фирма, която стана ЖЕНА МЕНИДЖЪР НА 2010 ГОДИНА.
КИА Моторс България, съвместно с радио Енерджи и подкрепата на СБА организират първото национално състезание по шофиране за жени в България.
Клубът на жените предприемачи и мениджъри в България представи днес новия конкурс „ЖЕНА-ПРЕДПРИЕМАЧ и ЖЕНА-МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА”. Конкурсът запазва духа на традициите и философията, установени в годините чрез конкурса Бизнес Дама на годината, провеждан от 1991 до 2010 г.
От 4 до 14 декември в Болоня, Италия за последен път тази година си дават среща автомобилните новости. Тази година ще бъдат изложени 114 модела, от които 13 са световни премиери, а 12 с европейски дебют.