Адв. Нина Стоева

Юристконсул в Крестън БулМар

Ако решите, че искате едностранно да прекратите трудовия договор между Вас (в ролята си на работодател) и някой Ваш служител, най-добре спрете за миг и помислете.