fbpx digital | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
През последните шест месеца използването на изкуствен интелект нараства почти двойно. Трима от четирима служители използват изкуствен интелект на работното си място. Хората искат да използват изкуствен интелект на работното място и нямат намерение да чакат компаниите да ги настигнат.
В съвременната бизнес среда, малките и средни предприятия (МСП) са изправени пред предизвикателството не само да оцеляват, но и да реализират печалби.
Иновациите при плащанията оказват влияние върху редица области на технологичната индустрия.
Легендарният Nokia 3210, оставил ярка следа в живота на цяло едно поколение, 25 години по-късно след първото му пускане на пазара, се завръща в синьо (Scuba Blue), черно (Grunge Black) и златисто (Y2K Gold), благодарение на европейския мобилен иноватор Human Mobile Devices (HMD), производител на тел
2024 е годината на Cloud ERP, задвижвана от Business AI и е на път да преобрази бизнес средата.
В Европа облачните технологии са основен фактор за оперативната ефективност и цялостната трансформация, като повече от 90% от европейските компании определят внедряването им като приоритет, посочва в свое проучване консултантската компания McKinsey.
Създаването на софтуер, поставящ човека в центъра, е по-важно сега, отколкото е било преди две години. Така смятат 90% от участвалите от България в проучване на Progress.
Когато излезеш от пределите на България и от Перу до Бангладеш купуват  бойлери, произведени в Шумен и в Смядово – това означава, че си „ТЕСИ” (TESY).
Дигиталната трансформация в същността си представлява интегрирането на цифровите технологии във всички аспекти на бизнеса. Това радикално променя начина, по който бизнесът функционира и увеличава стойността, която той носи на клиентите си.
Без значение дали притежавате бизнес или сте служител, вероятно работната ви седмица се състои от време в офиса и време, което прекарвате у дома. Но за да бъде успешен хибридният модел на работа, е необходимо да разполагате с подходящата техника. Например, вземете безжичните принтери.