fbpx финанси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Глобалните финансови активи на частните домакинства са намалели с 2.7% - най-големият спад след Глобалната финансова криза. България е 35 позиция в класацията на най-богатите страни с нетни финансови активи на глава от населението от 14 510 евро.
Според предварителните изгладени данни на НСИ през второто тримесечие на 2023 г.
Основната причина за огромният ръст е нуждата от по-високи доходи за издръжка у нас. Заплатите в чужбина растат в пъти за разлика от слабите темпове на тези у нас.
В началото на годината инфлацията в страната тръгна надолу – след като до януари 2023 г. поддържахме годишна инфлация от 14-15% (по ХИПЦ), годишната инфлация се сви до 8,6% през май и 7,5% през юни, като в някои месеци падаше с по два процентни пункта.
През 2023 г. европейската икономика ще трябва да се справя с няколко предизвикателства, забавящи растежа. От едната страна краткосрочно неблагоприятно въздействие имат нарушените вериги на доставки и по-скъпата енергия заради войната на Русия срещу Украйна.
Анализаторите на ОББ отчитат, че според календарно изгладените данни на НСИ индустрията регистрира спад на общото производството с -11.0% към май, което е в съзвучие с тенденцията на ускоряващи се спадове от януари насам (спрямо същите месеци на предходната година). Тенденцията на
Въпреки оптимистичните прогнози, 2023 по всяка вероятност няма да е годината, която повечето анализатори очакваха.
Икономистите на УниКредит Булбанк повишиха прогнозата си за реалния растеж на БВП за 2023 г. с 0.4 п.п. до 1.7% на годишна база в последния си икономически доклад.
Шестдесет процента от българите, които си купуват почивка в чужбина от туристическа агенция, и 63% от тези, които организират пътуването си самостоятелно, заплащат онлайн.
Публикувани са законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2023-2025 г., която представлява мотивите към законопроекта. Бюджет 2023 е разработен при параметри в рамките на Маастрихтските критерии, с което пра