финанси

14 Ноември 2012

Бързите кредити може да ви докарат проблеми

Средната стойност на кредитния си рейтинг на българите се покачи леко до 451 пункта. Основен положителен принос имат по-добрите показатели на българите, живеещи в 10-те най-големи града в България. Това показват резулатите от кредитния онлайн консултант Кредитпойнт. Средните суми, които може да...
06 Ноември 2012

Изплащаме по-редовно дълговете си

Ръст на събираемостта през есента на 2012 година отчетоха от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Явлението е нетипично за това време на годината, което традиционно се характеризира със спад във възможностите на българите да изплащат задълженията си, коментираха от асоциацията....
16 Октомври 2012

Българите имат средна задлъжнялост

На 443 пункта при максимални 750 се равнява средният кредитен рейтинг на българина, обявиха от Кредит Център. Показателят попада в графата добър и се изчислява на база индивидуалните данни за семейно положение, местоживеене, възраст, стаж, доходи, собственост, задлъжнялост и др. Това означава, че...
11 Октомври 2012

Златото тръгва нагоре

 През септември бе след близо година златото започва нов възходящ тренд. През изминалия месец жълтият метал осезаемо поскъпна във всички основни валути (7.7 % в долари, 5.6 % в британски лири и 5 % в евро), като доходността му от началото на годината е сериозна – 16 %на сто в долари, 10.8 % в...
08 Октомври 2012

Финансовото ни богатство расте

С 12% на годишна нараства финансовото богатство на домакинствата база до близо 41.8 млрд. лв. в края на месец юни 2012 г. Това отчита в анализ анализаторския екип на УниКредит Булбанк. Основно банковите депозити са причината за увеличаването на финансовите активи с около 945 млн. лв. през второто...
24 Септември 2012

По-добри икономически прогнози догодина

Възстановяването на икономиката на страната ще набере по-голяма скорост през следващата година, според прогнози на икономистите на УниКредит Булбанк. Според тях положителните прогнози се дължат на намаляването на напрежението на финансовите пазари, постепенното възстановяване на доверието на...
14 Септември 2012

Златото ще започне нов възходящ тренд

От началото на годината до края на август доходността на златото е 10.5% в долари, 13.3% в евро и 7.3% в британски лири, като само през изминалия месец жълтият метал регистрира ценово повишение от 4.3% в долари, 1.4% в евро и 2.7% в британски лири. Това поскъпване сложи край на режима на...
12 Септември 2012

Кой попада под задължителен, независим финансов одит?

 Ролята на финансовия одит е да даде независима и честна професионална оценка за верността на финансовите отчети на предприятията, за да защити интересите на техните собственици, кредитори и контрагенти. Финансовият одит се извършва от специализирани одиторски предприятия и регистрирани...
10 Септември 2012

Какво става, ако не може да си плащате лизинга?

Актуална тема в условията на настоящата финансова криза е, какво се случва ако лизингополучателят изпадне в затруднено финансово положение и заплащането на вноските и другите разходи се превърне в проблем. Ако лизингополучателят напълно преустанови да изпълнява задълженията си, губи всякаква...
30 Август 2012

Отваряме ли повече портмонето през лятото?

Нивата на събираемост се запазват стабилни през месец юли и вещаят позитивни очаквания за финансовото състояние на българите, отчитат от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Понижението спрямо юни е едва 0.5 пункта. Този символичен спад в индекса се корени в понижението на...

Страници