fbpx финанси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
В България мнението за присъединяването ни към еврозоната е полярно. За някои най-добрият вариант е да приемем еврото, докато за други е по-добре да останем със собствената ни валута – лев.
Запазва се тенденцията все повече българи да предпочитат безкешови методи на плащане, които предлагат и по-добри опции за проследяване на разходите. Промяната в нагласите настъпва още през 2020 г. със старта на Covid-19.
България попада сред държавите с висок риск за събиране на вземанията. Това показва доклад на глобалния лидер в застраховането на търговски кредити Allianz Trade (преди Euler Hermes).
С бързото влошаване на икономическата и финансова среда, Кофас понижи рейтинга на 16 държави на европейския континент, включително всички големи икономики – с изключение на Италия, която вече е с рейтинг А4.
От началото на войната в Украйна цените на енергоносителите заемат все по-централно място в диалога около икономическата политика.
Най-големите притеснения за 2022 година на изпълнителните директори на компании в България са свързани с възможна екологична катастрофа заради човешка намеса.
Инфлационното напрежение и енергийният шок ще засегнат най-вече бизнесите със затворен кръг на доставки и енергоемките сектори и то с различен интензитет между отделните региони.Това прогнозират еспертите на Кофас. Прогнозите отчитат увеличение в индекса на потребителските цени в България от януари
Доходът е един от важните фактори, когато кредиторите оценяват допустимостта на вашия заем. В действителност обаче какво е готова да ни вземе банката, като месечен разход по кредита и какво сме готови ние да отделим, често се разминават.
На фона на нарастващите цени, повишена икономическа несигурност и дори обсъждане на мерки, насочени към гарантиране на доставките на основни храни, доходите и потребителското поведение на домакинствата излизат на преден план. Публикуваните от НСИ данни за доходите на домакинствата през 2021 г.
"Формирането на цената и предложението на "Булгаргаз" се случва към конкретен момент.