fbpx Колко са склонни финансовите директори да се внедрява GenAI в компаниите? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Колко са склонни финансовите директори да се внедрява GenAI в компаниите?

Една от три организации в Централна Европа има собствен опит с GenAI, а само 4% от компаниите пасивно изчакват конкурентите да направят първия ход. Трима от четирима финансови директори в Централна Европа (73%) считат, че GenAI е важен за стратегията на техните компании. Според проучването на Делойт сред финансови директори в Централна Европа – „Deloitte CFO Survey – Getting Ready for GenAI journey?”, половината от всички участвали финансови директори очакват намаление на разходите в резултат на въвеждането на GenAI в техните бизнеси.

Една пета от финансовите директори в Централна Европа (22%) смятат, че AI е много важен или важен за изпълнението на бизнес стратегията, докато една четвърт (27%) споделят, че това не е много важно. Интересно е, че Полша и Румъния, в средностатистически аспект, възприемат GenAI като съществено важно за техните бизнес стратегии (около 80%), докато Чешката република и Словакия са с най-нисък процент (53%).

Що се отнася до секторите, финансовите директори в Технологии, медии и телекомуникации, Потребителски бизнес и Бизнес и професионални услуги в най-голяма степен възприемат GenAI като важен (38% и 33% го считат за важен или много важен). Финансовите услуги също се нареждат високо в списъка (27%).

Компаниите са по-склонни да експериментират, отколкото да внедряват

Най-напреднали в очакванията си са 11% от финансовите директори в Централна Европа, които включват GenAI в своята стратегия, докато четвърт (25%) едва започват да експериментират с AI. Централноевропейските държави, които са водещи по този път, са Чешката република и Словакия (с 20%, които включват AI в стратегията и 22%, които експериментират с новата технология). В допълнение, 26% от организациите в Централна Европа се стремят да научат повече за новата технология, докато една трета (32%) казват, че все още е твърде рано за внедряване.

Въпреки че отговорите ясно показват, че повечето компании нямат ясно виждане за начина, по който да се тръгне в посока GenAI, само малък процент от компаниите пасивно изчакват конкурентите да направят първата крачка (около 4%). Полша и Южният регион на ЦЕ (в това число и България) продължават да бъдат най-несигурни относно следващите стъпки, докато Словакия и Чешката република са далеч напред в сравнение със средното ниво, като включват GenAI в своята стратегия (почти 20%, за разлика от средното от 11% в Централна Европа).

Компаниите от Балтийските страни изпитват интересен парадокс: въпреки че значително повече респонденти вярват, че GenAI е в експерименталната си фаза (38% в сравнение със средното от 25%), по-малко от 2% активно го включват в своята стратегия (в сравнение с 11%, което е средното за Централна Европа като цяло).

Индустриите, които най-вероятно ще внедрят решения за GenAI в своята стратегия, са: Технологии, медии и телекомуникации (21%), Науки за живота (20%) и Бизнес и професионални услуги (17%).

Колкото повече GenAI, толкова по-ниски разходите и по-голяма ефективност

Намаляването на разходите е основната полза, която един на всеки двама финансови директори в Централна Европа (49%) очаква да постигне чрез внедряването на GenAI в своята организация, като подобряването на прогнозната точност заема второ място (43%). Несъмнено, производителността и ефективността, които 34% от респондентите в Централна Европа считат за ключови за приемането на GenAI, могат да бъдат трансформационни, но въпреки това най-голямата стойност и стратегическа отличителност ще дойдат от използването на новата технология за иновации.

Един на всеки трима от респондентите в Централна Европа (36%) вижда генеративният изкуствен интелект като важен фактор за развитието на нови възможности, услуги или продукти, като Чехия (40%) и Румъния (42%) демонстрират най-добро разбиране за иновативния потенциал. Интересно е, че относително голям брой полски респонденти изразяват интерес към използването на GenAI за разширяване на своя бизнес (36% в сравнение със средното за ЦЕ от 22%), както и за пробив в конкуренцията (21%, в сравнение със средното от 6%). Въпреки това, финансовите директори от Полша много по-рядко виждат GenAI като средство за подобряване на клиентския опит — 17% от респондентите в сравнение с 34% в други части на региона и дори 42% в Балтийските страни. Една трета от респондентите в Чешката република (34%) считат Gen AI за ефективен инструмент да бъдат в крак с темпото на пазара в сравнение със средното за ЦЕ от 24%.

Намаляването на разходите обикновено се посочва като основна полза в повечето отрасли, но особено в най-капиталоемките сектори като: Производство, Енергетика, Обществени услуги и Добив (по 58% за всеки) и Строителство (54%). Финансовите директори от сектора на Професионалните и бизнес услуги изглежда се фокусират върху клиентите, като развитието на нови продукти и услуги, както и подобряването на удовлетвореността на клиентите са сред основните предимства при внедряването на GenAI (47%).

Увеличаването на точността на прогнозирането, моделирането и планирането на сценарии се оценява най-високо в сектора на Потребителския бизнес (50%). Междувременно, индустрията на Технологиите, медиите и телекомуникациите поставя развитието на нови възможности, продукти и услуги като свой най-висок приоритет (49%), следвано от намаляването на разходите (47%).

Човешките ресурси — най-големото предизвикателство за финансовите директори

Резултатите от проучването на Делойт показват, че за повече от половината от респондентите (59%) най-голямото предизвикателство при внедряването на GenAI е намирането на правилните служители, ресурси и компетентности. Полша, Балтийските страни и Румъния се нареждат много високо, а в  Южния регион на ЦЕ, където е и България, 56% процента от финансовите директори се затрудняват да намерят човешки ресурси с подходящите компетентности.

Втората най-сериозна бариера са ресурсите от данни и технологии (51% в ЦЕ), най-често идентифицирани от финансовите директори от Полша и Румъния (съответно 58% и 53%). Третата пречка е разходът за инвестиции в GenAI, посочен от почти половината от всички финансови директори (48%), и от 61% от тези от Румъния. Голямата част от респондентите в Централна Европа (67%) възнамеряват да отделят по-малко от един процент от бюджета си за инвестиции в GenAI. Интересно е, че Румъния и Южният регион на ЦЕ (в това число и България) изглежда планират да отделят повече ресурси за GenAI от други региони, особено Балтийските страни.

Достъпността до таланти се посочва като най-голямата пречка за секторите Потребителски бизнес (66%), Производство (62%), Технологии, медии, телекомуникации (62%) и Финансови услуги (56%), докато данните и технологичните ресурси остават основна загриженост за сектор Строителство (67%) и Бизнес и професионални Услуги (60%).