fbpx За първи път от 11 години рейтингът на България се повишава | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

За първи път от 11 години рейтингът на България се повишава

Намаляване на средносрочния риск от забавени плащания и лоши вземания при осъществяване на сделки с компании, опериращи у нас са сред причините Allianz Trade повиши рейтинга на България. Той е променен от B2 на BB2, като скалата включва два индикатора с шест степени за средносрочен риск от AA (най-нисък), A, BB, B, C до D (най-висок) и за краткосрочния риск по скала 1 (най-нисък) до 4 (най-висок). Това е първата ревизия на оценката за страната ни от 2012 г. насам, когато тя бе понижена от B1 на B2.

Според анализаторите на Allianz Trade има редица стабилни показатели на макроикономическо ниво, които са дали основание за повишаване на рейтинга в средносрочен аспект. Тяхната оценка показва, че икономиката на България е устояла сравнително успешно на външните шокове през последните четири години. Сред най-големите предизвикателства те посочват пандемията от Covid-19 и войната в Украйна.

„Рецесията през 2020 г. беше сравнително ограничена, а след нея последва убедителен подем на българската икономика. По наши прогнози през 2023-2024 г. годишният растеж на реалния БВП ще остане над +2,5%. Освен това макроикономическите основи остават стабилни. Публичните финанси са благоприятни, като държавният дълг е едва 24% от БВП. Текущата сметка регистрира малки годишни дефицити от 2021 г. насам, които бяха покрити до голяма степен от нетни притоци на преки чужди инвестиции. Валутните резерви покриват около седем месеца внос и са повече от достатъчни в подкрепа на действащия валутен борд. България е в добра позиция да се присъедини към Еврозоната през 2025-2026 г. Като взехме предвид всичко това, взехме решение да променим средносрочния рейтинг от B на BB, което е в стабилната част на скалата. Краткосрочният рейтинг обаче остава без промяна на ниво 2 – умерен риск.“, обяснява Манфред Щамер, главен анализатор на Allianz Trade.

Макар и на ниво държава рейтингът да бележи подобрение, след края на третото тримесечие на 2023 г. експертите на Allianz Trade оставят без промяна рисковите рейтинги за забавени плащания и лоши вземания в секторите на българската икономика*. 11 от 18 наблюдавани сектора остават в „оранжевата зона“ на чувствителен риск. Единственият сектор у нас в “зелената зона” на нисък риск, продължава да е Софтуер и ИТ услуги.

“Повишаването на рейтинга на България като държава не е основание за българските компании да подценяват предизвикателствата в динамичния контекст на глобалната икономика днес, когато имаме и индикации за рецесия на някои пазари. Нашата препоръка е те да се запознаят с възможностите да защитят бизнеса си с подходящи инструменти като застраховка на търговските кредити”, коментира Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, вече опериращи под търговската марка Allianz Trade.