fbpx Още нещо за ипотеките | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Още нещо за ипотеките

В Европейския съюз като цяло условията на кредитните институции си приличат, а лихвите в повечето страни не превишават 5% годишно. Добрата международна практика за определяне на лихвения процент по кредити е по формулата - плаващата лихва е сумата на пазарен индекс плюс фиксирана надбавка. Така определят лихвата кредитните институции в 20 страни от Европейския съюз, членуващи в Европейската федерация на ипотечните кредитори. Така е в еврозоната и в държави извън нея - в Австрия, Чехия, Румъния и Турция.

Във Великобритания стандартната ипотека за граждани на Обединеното кралство се дава за 25-30 години, като купувачът трябва да плати поне 30% от цената на жилището от собствени средства. Лихвата за ипотечните кредити се определя по формулата Libor + 1,5-1,8%, а за разглеждане на искането за кредит банките взимат от 0,5 до 1,5% от общата сума на заема. Заплащат се още услугите на кредитен консултант, оценителя на имота и застраховка. Ако се купува новостроящо се жилище, разрешението за кредита се дава не по-рано от 3-6 месеца преди предаването на обекта.За граждани на държави извън ЕС условията за ипотека във Великобритания са по-тежки. Например от руснаците, които са една от големите групи, инвестиращи в страната, се изискват собствени средства за 40-50% от стойността на придобивания имот, а годишната лихва е между 4 и 5%. Повечето от тези изисквания са в сила и в другите страни-членки, макар че има и различия в отделни детайли при процедурата и процентите на годишната лихва.

В САЩ условията за ипотечно кредитиране са подобни на тези в ЕС. Срокът на ипотеката може да е от 5 до 30 години, а годишната лихва за американските граждани е около 5%. Изискванията за собствени средства пък варират от 30 до 50% от стойността на имота.
Доста по-различно е положението в Русия, където през август 2010 г. средната годишна лихва по ипотечни кредити бе цели 16,27%. В отделни случаи лихвата приближава и 20%, а кредитите се дават по принцип в рубли. В сравнение с юли, процентната ставка се е увеличила незначително – под 0,1%.

В България ситуацията също е по-различна, ако се сравни с условията в ЕС. Сумите по ипотечния кредит варират от 40 до 500 хиляди евро, а сроковете за изплащане са различни. Някои банки изискват връщането на средствата за период от 10 години, докато други предпочитат да удължат срока до 35 години.Средната годишна лихва за ипотечните кредити през август е около 8%, но към нея се прибавят редица допълнителни такси, които допълнително увеличават разходите на клиента. Формира се т.нар. ГПР (Годишен процент на разходите), който определя крайната лихва по кредита. Средният ГПР за водещите български банки в момента е около 9%. Но всеки кредит се разглежда и решава поотделно. Затова има и случаи на кредитиране с годишна лихва над 15%.