fbpx Отлив от спестявания в банките | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Отлив от спестявания в банките

Отрицателни лихви по срочни депозити за бизнес клиенти вече от няколко години са факт, като първо големите банки поставиха началото на процеси, провокирани от политиките на Централните банки да вливат пари в икономиките, чрез т.нар. ликвидни улеснения.

В момента банките прилагат различни стратегии, за да прехвърлят разходите, които заплащат на БНБ върху свръхрезервите си. Те са няколко основни:

- Въвеждане на такса за откриване на срочен депозит
- Такса „наличност“ 
- Отрицателни лихви 

Към момента една единствена банка начислява отрицателна лихва по срочни депозити за физически лица и това е Банка Алианц. Според Тарифата на банката депозитите в размер над 500 000 до 3 млн. лв. е – 0,1%.

Чрез ликвидните улеснения свободният ресурс се превърна не просто в евтин, а се стигна до там притежателите на такъв да заплащат (не да получават) лихва, че го притежават.

Това разбира се, са накратко и елементарно обяснени сложни процеси, които започват да намират проявление все повече сред нас.

В тази ситуация отрицателните лихви по срочни банкови депозити на физически лица бяха нещо, което беше въпрос на време да се случи. В Германия например още през 2019 г. част от банките въведоха отрицателни лихви за клиентите си, които са физически лица.

Преди няколко дни доклад на Бундесбанк обяви, че германските банки налагат все по-често отрицателни лихвени проценти на своите клиенти и по този начин превхърлят лихвените разходи (в резултат на паричната политика на ЕЦБ) върху тях. 

В България от началото на годината някои банки преустановиха предлагането на нови срочни депозити и въпреки общественото недоволство към тези действия, това беше действително по-интелигентният начин, отколкото да въведат отрицателни лихвени проценти. Репутационният риск в този случай изобщо не е за подценяване.

По всичко личи, че тези действия на банките (не само те, разбира се) доведоха до известен отлив на спестявания в банковата система. Според лихвената статистика на БНБ през месец август обемите на привлечените средства в системата намаляват с малко повече от 50%, както на годишна, така и на месечна база.

Това е сериозен спад, но проблеми за проблеми още е рано да говорим, заради натрупаните ръстове през предходните няколко години. Освен таксите по депозити, намалението в привлечените обеми се дължи на страхът от нарастваща инфлация и инвестиране на средствата на имотния пазар.