fbpx Българите имат средна задлъжнялост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българите имат средна задлъжнялост

Българите имат средна задлъжнялост

На 443 пункта при максимални 750 се равнява средният кредитен рейтинг на българина, обявиха от Кредит Център. Показателят попада в графата добър и се изчислява на база индивидуалните данни за семейно положение, местоживеене, възраст, стаж, доходи, собственост, задлъжнялост и др.

Това означава, че повечето българи не са прекалили със задлъжнялостта по време на кредитния бум 2005 – 2008г. и са успели да запазят финансовата стабилност на семейството. От друга страна се вижда, че средния българин е далече от възможността да ползва по-големи по размер кредити, както и, че ползването на повече на брои и различни кредитни продукти може лесно да му създаде финансови проблеми.
Показателят е сравнително по-висок в големите градове в България и пада правопропорционално на големината на населеното място. Така на места като София, Варна, Бургас и Пловдив средния кредитен рейтинг се равнява на близо 470 пункта, докато в малките градове показателят е малко над 410 пункта.

Това означава, че средно българите могат да изтеглят ипотечен кредит от 34 000 евро, като тези в големите градове могат да получат средно 42 000 евро, докато жителите на малките населени места рядко надскачат възможността за финансиране над 23 000 евро. Средният размер на потребителските кредити, които българинът може да изтегли без това да има последици за финансовата му стабилност е около 3 800 евро. Според данните на www.creditpoint.bg средният за страната допустим лимит на кредитна карта е 750 евро, като в големите градове достига 1 000 евро. Горната граница на кредитните карти на живеещите в малките населени места е около 250 евро.

От 300 до 450 пункта е кредитният рейтинг на 80.9% българи.”. Около 11% от тях попадат в категорията с кредитен рейтинг под 350 пункта – това се дължи или на изключително ниски месечни доходи или на много висока кредитна задлъжнялост. В повечето случаи те се справят с плащането на ежедневните си разходи, но е по-разумно да не ползват кредитни продукти, особено при високи лихви и по-дълги срокове. Според статистиката по-висок – между 451 и 600 пункта е средният кредитен рейтинг на 13.07% от хората. Едва около 6% имат висок рейтинг – между 601 и 750 пункта.

Друга важна за потребителите опция е проследяването на възможностите за рефинансиране на съществуващи кредити. През последните две години ясно се очертава тенденция на активно поведение от страна на потребителите – те следят и желаят да управляват задълженията си през целия им период, а не само в момента на избор.

Facebook коментари