Прогнозата за ръст на БВП се повишава на 3.0%

През второто тримесечие на 2016 г. ръстът в икономиката е 2.9% в реално изражение, движен основно от вътрешното търсене. Това коментират анализаторите на Райфайзенбанк. То допринесе с 2.5 пр.п. за динамиката на БВП през второто тримесечие, а външното - с 0.4 пр.п. От страна на вътрешното търсене положителен принос реализираха както брутното капиталообразуване (с 1.4 пр.п.), така и крайното потребление (1.1 пр.п.).

По компоненти на БВП, бруто капиталообразуването се увеличи с 6.6%, а крайното потребление с 1.3%. От своя страна, износът нарасна с 5.1% в реално изражение, а вносът - с 4.5%, което бе под нивата на прираст и на експорта, и на импорта от второто тримесечие на 2015 г.

 „През следващите тримесечия потреблението ще продължи да нараства, движено от ниските лихви по депозитите и кредитите. Брутното образуване на основен капитал най-вероятно също ще отбележи ръст, подкрепено от ниските лихви, макар и под потенциала си, поради слабо усвояване на еврофондове“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

От страна на предлагането и през второто тримесечие най-солиден принос за растежа на БВП имаше секторът на услугите (2.3 пр.п.), докато индустрията и селското стопанство бяха неутрални (0.0 пр.п.).

„Очаквано в сектора на услугите водещ принос имаха търговията и ремонтът на автомобили, хотелиерството и ресторантьорството, както и операциите с недвижими имоти, което отразява случилото се в този сектор през второто тримесечие – по-активни покупки на автомобили и недвижими имоти, поради ниските лихви по депозитите, ипотечните и потребителските кредити, на фона на нарастващо заплащане“, допълни Калчев. 

Facebook comments