fbpx Макроикономиката запазва положителните си тенденци | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Макроикономиката запазва положителните си тенденци

Макроикономиката запазва положителните си тенденци

Според последните данни, индексът на индустриалното производство отбеляза ръст от 4.9% на годишна база.  „По компоненти, ръстът на индекса бе резултат от противоположна динамика: увеличаване продукцията на добивната промишленост с 13.0%, ръст в производството на преработващата промишленост с 6.4% и спад при производството на електричество, топлоенергия и газ с 3.8%.“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.     

Общият оборот в промишлеността също отбеляза ръст с 10.8% на годишна база. По компоненти, нарастването в оборота на външния пазар беше 9.9%, докато оборотът на вътрешния пазар се увеличи с 11.5% на годишна база.

Възходящата тенденция на строителството продължи с темп от 9.0% на годишна база. Ръстът на сектора бе следствие от увеличение на сградното строителство с 16.8%. На този фон гражданското и инженерното строителство гравитираше около нулата.

„Отличното представяне на сградното строителство, което върви нагоре за осми пореден месец след дванадесет поредни месеца на спад, отразява нарастващите търсене и цени в този сегмент. Въз основа на ниските лихви по кредитите (в т.ч. ипотечни) и бързо нарастващото възнаграждение на труда в страната, в среда с ниски лихви по депозитите и малко инвестиционни възможности, значителен финансов ресурс се насочва към придобиване на жилищни и бизнес сгради. Този процес се подкрепя и от психологическа динамика, базирана на очаквания за покачващи се цени, оскъпяващи покупките на недвижима собственост в бъдеще.“, продължи Калчев.
Паричната статистика на БНБ отчита годишен ръст на кредитите с 4.1% към септември, движен и от ръст на кредитите към нефинансови предприятия с 3.1%, докато кредитите към домакинствата отбелязаха прираст от 5.9%.

„Положително е освен това, че темпът на годишен ръст плавно се ускорява.“, допълни още Емил Калчев.
Подобно на кредитите, през септември депозитите също нараснаха - с 8.7% на годишна база, като депозитите на домакинствата се увеличиха с 6.4%, а тези на нефинансовите предприятия с 14.0%, което все още е сигнал за нисък инвестиционен апетит.  

Facebook коментари