fbpx промишленост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

промишленост

Общият индекс на цените на производител през март 2021 г. се увеличава с 1.4% спрямо предходния месец.
През януари 2021 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 6.9 пункта спрямо декември 2020 г., като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.
Заводските цени спадат минимално на годишна база и се повишават през септември спрямо август, показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт. Спрямо септември 2019 г.
В началото на 2017 г. България заема 4-о място по значимост като търговски партньор за Бавария в Югоизточна Европа, а стокообменът ни вече приближава 1 млрд. евро годишно. Увеличението е повече от седем пъти от 2000 г. до сега.
Според последните данни, индексът на индустриалното производство отбеляза ръст от 4.9% на годишна база.  „По компоненти, ръстът на индекса бе резултат от противоположна динамика: увеличаване продукцията на добивната промишленост с
През четвъртото тримесечие на 2016 г. реалният БВП нарасна с 3.4% на годишна база и с 0.9% спрямо третото тримесечие на годината, според експресните оценки на Националния статистически институт.
Узбекистан проявява интерес за внос на български технологии за преработвателната, текстилната и фармацевтичната промишленост.
Приоритет за Министерство на икономиката е създаването на публичен регистър на фирмите от мебелната и дървообработваща промишленост, за което се търси правилната нормативна рамка.
Стопанската обстановка в страната се влошава по информация от регулярните бизнес анкетите на Националния статистически институт. През септември общият показател на бизнес климата е намалял с 2.9 пункта в сравнение с август.