промишленост

23 Ноември 2017

Стокообменът ни с провинция Бавария е нараснал седем пъти

В началото на 2017 г. България заема 4-о място по значимост като търговски партньор за Бавария в Югоизточна Европа, а стокообменът ни вече приближава 1 млрд. евро годишно. Увеличението е повече от седем пъти от 2000 г. до сега. Това стана ясно по време на среща между заместник-министъра на...
09 Ноември 2017

Макроикономиката запазва положителните си тенденци

Според последните данни, индексът на индустриалното производство отбеляза ръст от 4.9% на годишна база.  „По компоненти, ръстът на индекса бе резултат от противоположна динамика: увеличаване продукцията на добивната промишленост с 13.0%, ръст в производството на преработващата...
02 Март 2017

Износът, вносът и потреблението бяха двигателите на растежа на икономиката през 2016 г.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. реалният БВП нарасна с 3.4% на годишна база и с 0.9% спрямо третото тримесечие на годината, според експресните оценки на Националния статистически институт. От компонентите на БВП експортът регистрира най-голям ръст от 9.1% на годишна база, следван от вноса с...
25 Февруари 2016

Узбекистан иска български технологии за промишлеността си

Узбекистан проявява интерес за внос на български технологии за преработвателната, текстилната и фармацевтичната промишленост. Това стана ясно на среща на икономическия министър Божидар Лукарски с неговата узбекска колежка Галина Саидова в Ташкент.Саидова обясни, че стремежът на Узбекистан е да...
27 Ноември 2015

Регистър на фирмите от мебелната и дървообработваща промишленост

Приоритет за Министерство на икономиката е създаването на публичен регистър на фирмите от мебелната и дървообработваща промишленост, за което се търси правилната нормативна рамка. Това каза заместник-министърът на икономиката Любен Петров по време на четвъртата поредна Годишна конференция на...
29 Септември 2015

Влошена стопанска конюнктура

Стопанската обстановка в страната се влошава по информация от регулярните бизнес анкетите на Националния статистически институт. През септември общият показател на бизнес климата е намалял с 2.9 пункта в сравнение с август. Причината са по-неблагоприятните условия за бизнес дейност в промишлеността...
18 Февруари 2015

Да се създаде публичен регистър на дървообработващата и мебелната промишленост

Да бъде създаден публичен регистър на фирмите от дървообработващата и мебелната промишленост предложи заместник-министърът на икономиката Любен Петров на среща днес с изпълнителния директор на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ Елица Ненчева. Целта е да бъде...
14 Ноември 2014

Спад на инвестициите в промишлеността

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2014 г., показва, че предприемачите очакват направените през настоящата година инвестиции да бъдат с 10.4% по-малко в сравнение с 2013 г. Според основните производствени групировки най-голям относителен дял...
28 Октомври 2014

Лек спад в бизнес климата

Общият показател през октомври 2014 г. на бизнес климата спада с 0.5 пункта спрямо предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и търговията на дребно. Причините се крият в несигурната икономическата среда.При показател „бизнес климат в промишлеността”...
09 Септември 2014

Леко движение в промишлеността

По предварителни данни на Националния статистически институт през юли 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.2% в сравнение с юни 2014 година. През юли 2014 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 0...

Страници