fbpx промишленост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

промишленост

Индексът на промишленото производство нараства с 0.9% през юли 2022 г. спрямо предходния месец.
През август 2022 г. общият показател на бизнес климата намалява с 3.4 пункта спрямо предходния месец.
През януари промишленото производство нараства с 16.5% на годишна база, сочат данните на Националния статистически институт.
Общият индекс на цените на производител през март 2021 г. се увеличава с 1.4% спрямо предходния месец.
През януари 2021 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 6.9 пункта спрямо декември 2020 г., като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.
Заводските цени спадат минимално на годишна база и се повишават през септември спрямо август, показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт. Спрямо септември 2019 г.
В началото на 2017 г. България заема 4-о място по значимост като търговски партньор за Бавария в Югоизточна Европа, а стокообменът ни вече приближава 1 млрд. евро годишно. Увеличението е повече от седем пъти от 2000 г. до сега.