fbpx Производствените цени се увеличават през март 2021 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Производствените цени се увеличават през март 2021 г.

Водеща снимка
Да

Производствените цени се увеличават през март 2021 г.

Общият индекс на цените на производител през март 2021 г. се увеличава с 1.4% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.1%, и в добивната промишленост - с 1.6%, а намаление е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%. Това сочат публикуваните на 29 април данни на НСИ.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 5.5%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 3.9%, както и при производството на химични продукти - с 2.8%. Понижение на цените е отчетено при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - по 0.1%.

Общият индекс на цените на производител през март 2021 г. се увеличава с 6.8% в сравнение със същия месец на 2020 година. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 20.5%, в преработващата промишленост - с 8.2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.9%.

По-значителен ръст е отчетен при производството на основни метали - с 37.9%, при производството на химични продукти - с 8.0%, и при производството на хранителни продукти - с 5.8%. Съществено намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2.3%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.9%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2021 г. се увеличава с 0.9% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.0%, а в добивната промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - по 0.5%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 6.1%, производството на химични продукти - с 5.0%, и производството на изделия от каучук и пластмаси - с 3.7%. По-съществено намаление на цените е отчетено при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2021 г. нараства с 3.4% в сравнение със същия месец на 2020 година. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 18.4%, и в преработващата промишленост - с 4.8%, а намаление се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.3%.

Спрямо март 2020 г. значителен ръст в преработващата промишленост е регистриран при производството на основни метали - с 28.6%, и при производството на химични продукти - с 15.0%. По-ниски цени са отчетени при производството на облекло - с 2.0%, и при обработката на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.2%.