fbpx производство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

производство

Само за последния месец в Българската агенция за инвестиции (БАИ) са постъпили нови седем инвестиционни проекта от секторите производство, IT и складиране. В процес на сертифициране в момента са 48 инвестиционни проекта за близо 2 млрд. лв.
Общият индекс на цените на производител се увеличава с 8.7% през август 2022 г. в сравнение с предходния месец.
За 5-годишен период производство на матраци у нас се е увеличило над 2 пъти. По последни данни през 2021 г. са произведени 1 млн. матраци. За сравнение през 2016 са били близо 400 000. Според статистиката  общият размер на продукцията у нас за миналата година възлиза на 109 млн.
Темпът на растеж на индустриалното производство в България е 5 пъти по-голям от средния за ЕС, показва анализът на последните данни на Евростат.
Работи се активно по привличане на нов инвеститор от аутомотив сектора, който има интерес да открие производство в Плевен и да разкрие нови 700 работни места.
През януари промишленото производство нараства с 16.5% на годишна база, сочат данните на Националния статистически институт.
Страната ни ще е сред водещите производители на електрически камиони в близко бъдеще, едно високотехнологично и иновативно производство.
Volkswagen продължава да напредва с преминаването към производството на електрически автомобили със своята стратегия ACCELERATE.
Производствените предприятия днес са сред най-активните потребители на системи за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning), като според някои проучвания, на този бранш се дължат близо 50% от всички проекти, Това не е неочаквано, предвид факта, че исторически ERP системите са
Общият индекс на цените на производител през март 2021 г. се увеличава с 1.4% спрямо предходния месец.