fbpx Учредиха коалиция за подобряване на жилищните условия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Учредиха коалиция за подобряване на жилищните условия

Над 40 участници се включиха вучредителния форум а създаването на неформално обединение от организации, работещи по теми свързани с жилищната политика и състоянието на жилищата в България. Инициативата е част от новият проект на Хабитат България „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни услвия, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Сред участниците има представители на неправителствения сектор, общински структури, Министерство на инвестиционното проектиране, Националното сдружение на общините в РБългария, строителния бизнес и съсловни организации, като общо 18 организации се включиха в нейното учредяване.

Предвижда се изготвянето на стратегия за застъпничество, която Коалицията да следва в следващите години на съществуването си. В допълнение ще бъдат организирани 3 еднодневни уъркшопа за местни организации по теми свързани с жилищните въпроси и застъпничеството.
По време на форума бяха приети отличителни знаци на коалицията, както и правилник, в който се описват основните цели и задачи и механизма на работа на обединението. В рамките на Коалицията се обособиха 2 временни работни групи, които ще работят по следните теми: Подобряване жилищната политика на национално ниво, Застъпничество на местно ниво по въпроси на жилищната политика.

Според проучвания на Световната банка за бедността в България 66% от домакинствата, които живеят в бедност са от селските райони. Масовата бедност е свързана и води до обитаване на непригодни за живеене жилища, с поне един от следните проблеми: течащ покрив, наличие на влага или лоша изолация на врати и прозорци; липса на баня или вътрешна тоалетна; недостатъчна осветеност. Повече от 18% от населението (3 пъти повече от средното за EU-27) има сериозни проблеми с основното си жилище, 15.6% няма баня, а 26.2% е без вътрешна тоалетна.