fbpx Отпуснати субсидии за лозаро-винарския сектор | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Отпуснати субсидии за лозаро-винарския сектор

Субсидии на стойност 685 хил. лева са отпуснати за лозаро-винарския сектор. Финансовата помощ е платена между 9 и 29 февруари. Тя е по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”. Субсидията получиха трима бенефициенти – за дейности „Реконструкция на тераси” и „Смяна на формировката без смяна на подпорната конструкция”. От началото на финансовата година 2012 (16 октомври 2011 – 15 октомври 2012) до настоящия момент изплатената сума по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” достигна 10 667 379 лв. (5 454 228 евро), което е 24,87 % от предвидения за финансовата година бюджет.

Общият бюджет по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 е 112 683 000 евро, като до този момент са изплатени 32 367 282 евро.

Сектор „Вино” на Разплащателната агенция прилага общата организация на пазара на вино на Европейския съюз, a финансирането се осъществява чрез мерки, определени от държавата-членка. Средствата по програмата се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и се разпределят в три мерки: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, „Застраховане на реколта” и „Промоция в трети страни”. Срокът за подаване на заявления за подпомагане по трите мерки изтича на 1 април 2012.