fbpx Технологични компании могат да се включат в надпреварата “Technology Fast 50” | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Технологични компании могат да се включат в надпреварата “Technology Fast 50”

Делойт обявява началото на годишната класация “Technology Fast 50” за Централна Европа. Престижната регионална класация на компаниите в технологичния сектор се провежда за 20-та поредна година. Класацията предоставя, както на утвърдените, така и на нововъзникващите технологични компании платформа, чрез която да популяризират своята лидерска позиция в технологичната индустрия.

В продължение на 20 години програмата се провежда в следните държави от Централна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Естония, Косово, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна Гора, Чехия.

Александър Захариев, Лидер на Програмата „Делойт Technology Fast 50“ за България споделя: „Независимо от това дали са големи или малки, публични или частни, българските компании, които се развиват динамично, насърчават иновациите и задават тона за революционизиране на технологичния пазар в България, заслужават да бъдат подкрепяни и отличавани. Делойт предприе тази инициатива преди 20 години с намерението да спечели признание за процъфтяващия технологичен сектор, който се създаваше в страните от Централна Европа. Броят на участниците във Fast 50 показва, че самите компании признават класацията като възможност за придобиване на регионално, европейско и световно признание“.

Делойт Technology Fast 50 за региона на Централна Европа класира 50-те най-динамични технологични компании на базата на процентен ръст на техните приходи
за 4-годишен период и включва компании от всички свързани сектори - Комуникации, Екологични технологии, Финтех, Софтуер, Хардуер, Науки за живота, Медии и развлечения. За целите на класирането през 2019 г. ще бъдат анализирани приходите на компаниите от 2015 г. до 2018 г..

Класацията е разделена на три категории и две допълнителни награди – Награда за „Most Disruptive Innovation“ и Награда за „Социално въздействие“.

1. Основна категория Fast 50

За да участва в тази категория, всяка една от компаниите е необходимо да отговаря на следните критерии:
-  Компаниите да са реализирали приходи от оперативна дейност в размер на най-малко 50 000 евро през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. и приходи от оперативна дейност в размер на най-малко 100 000 евро през 2018 г.
-  Седалището на компанията да се намира в държава от Централна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Естония, Косово, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна Гора или Чехия).
- Компанията да разработва собствена технология или да отделя значителни средства за научноизследователска и развойна дейност.
- Да притежава фирмена структура, която изключва филиали с мажоритарна собственост на чуждестранни стратегически компании.

2. Категория „Изгряващи звезди“

В категорията „Изгряващи звезди” Делойт номинира „млади“ компании, които притежават голям потенциал за развитие, но са отскоро на пазара и не могат да отговорят на минималния критерий за 4-годишна дейност, който е задължителен за основната категория Fast 50. За да участват в категорията „Изгряващи звезди“, компаниите трябва да развиват дейност в продължение на най-малко три години и да реализират приходи от над 30 000 евро за всяка една от последните три години (2016-2018). С изключение на това изискване, всички други критерии са еднакви с тези от основната категория Fast 50.

3. Категория „Големите 5“

Тази категория класира динамично развиващи се големи технологични компании, които са постигнали изключителен растеж през предходните четири години. За да бъдат допуснати да участват в тази категория, компаниите трябва да отговарят на същите критерии като в основната категория Fast 50, с изключение на условието за годишните приходи за последната финансова година (2018 г.), които трябва да надвишават 25 млн. евро.