fbpx Очаквания за растеж на БВП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Очаквания за растеж на БВП

Очаквания за растеж на БВП

Ръстът на брутният вътрешен продукт се през второто тримесечие на тази година с 1,6% на годишна база и е относително висок спрямо същия период на миналата. Увеличение отбелязаха индустрията с 4.5% на годишна база и услугите (плюс 1%), докато аграрният сектор намали продукцията си с 1.5% на годишна база, поради лошото време, белязано от сериозни наводнени. Това се казва в месечен икономически анализ с коментар на макроикономическите данни на Райфайзенбанк. Очакванията са, че през второто полугодие растежът на БВП ще бъден подобен на отчетения ръст през първите шест месеца. Безработицата е спадна до 11.4%, което е близо до средната безработица в Еврозоната.

Според анализаторите, един от основните макроикономически проблеми на българската икономика е високият бюджетен дефицит. „Отнесен към БВП за полугодието (35.3 млрд. лв.), реализираният дефицит до юни съставлява 2.8% от него. От друга страна, държавният дълг, отнесен към БВП, остава един от най-ниските в ЕС.

Кредитите към домакинствата и фирмите за пети пореден месец отчитат ръст - 3.1% на годишна база. В същото време, нивото на лошите и преструктурирани кредити се понижи минимално с 0.1 процентни пункта, но остана на значително високото ниво от 22.2%.