fbpx растеж | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Глобалният лидер в киберзащитата Acronis, получи отличието “Компания, ангажирана с действие” в доклада на Frost & Sullivan “Frost Radar™: Disaster Recovery as a Service, 2022”. Заедно с 12 други конкуренти, Acronis е позиционирана на видно място в рамките на горния квадрант за растеж и иновации
Европейската комисия (ЕК) повиши прогнозата си за растежа на БВП на България през настоящата година от 2,8% на 3,1%. В същото време очакванията за 2023 г. бяха понижени от 2,3 % на 1,1 %. За 2024 г.
Европейската комисия (ЕК) повиши прогнозата си за растежа на БВП на България през настоящата година от 2,7% на 3,5%. За 2022 г. ЕК очаква растеж от 4,7%. Основен принос за нарастването на БВП през 2021 г. ще има износът на стоки, подкрепен от по-високо външно търсене.
Докато повечето икономики от Централна и Източна Европа вече са достигнали цикличния си пик и предстои да преминат към меко забавяне, в България най-добрите резултати на икономиката, що
Цифровата трансформация на индустрията има голям потенциал за създаване на работни места, повишаване на производителността и конкурентоспособността на предприятията.
Очаква се българската икономика да бъде с най-висок растеж в Централна и Източна Европа през 2018 г. и да запази темпа си през 2019 г.
„Има два типа проблеми в живота – политически, които са неразрешими, и икономически, както са неразбираеми“, според сър Алек Дъглас-Хоу
Според данни от традиционната анкета, проведена сред фирмите - членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България, бизнесът е предпазлив в очакванията си за 2017 г.
Ръстът на БВП на България надмина очакванията, достигайки 3.0% за 2015 г. За положителната му динамика очаквано повлия външното търсене, подкрепено от слабото евро.