fbpx растеж | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

растеж

Европейската комисия (ЕК) повиши прогнозата си за растежа на БВП на България през настоящата година от 2,7% на 3,5%. За 2022 г. ЕК очаква растеж от 4,7%. Основен принос за нарастването на БВП през 2021 г. ще има износът на стоки, подкрепен от по-високо външно търсене.
Докато повечето икономики от Централна и Източна Европа вече са достигнали цикличния си пик и предстои да преминат към меко забавяне, в България най-добрите резултати на икономиката, що
Цифровата трансформация на индустрията има голям потенциал за създаване на работни места, повишаване на производителността и конкурентоспособността на предприятията.
Очаква се българската икономика да бъде с най-висок растеж в Централна и Източна Европа през 2018 г. и да запази темпа си през 2019 г.
„Има два типа проблеми в живота – политически, които са неразрешими, и икономически, както са неразбираеми“, според сър Алек Дъглас-Хоу
Според данни от традиционната анкета, проведена сред фирмите - членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България, бизнесът е предпазлив в очакванията си за 2017 г.
Ръстът на БВП на България надмина очакванията, достигайки 3.0% за 2015 г. За положителната му динамика очаквано повлия външното търсене, подкрепено от слабото евро.
Според експресните оценки на Националния статистически институт икономиката е нараснала с 3.1% на годишна база и с 0.8% спрямо третото тримесечие.
На фона на намалените прогнози за растежа в Китай, данните за ръст в страните от Централна (ЦЕ) и Югоизточна Европа (ЮИЕ) остават стабилни, въпреки че водещите индикатори за Полша, Унгария и Чехия показват признаци на забавян