растеж

09 Януари 2019

Икономическият растеж ще се ускори през 2019 г.

След известно забавяне през 2018 г. с реален годишен ръст на БВП от 3,5%, процесът на икономическа експанзия ще увеличи скоростта си до 3,9% през 2019 г, прогнозира икономическият екип на УниКредит Булбанк в последния си тримесечен анализ за икономиката на ЦИЕ.„Ако тази прогноза се...
18 Април 2018

България превъзхожда региона на ЦИЕ в растежа

Докато повечето икономики от Централна и Източна Европа вече са достигнали цикличния си пик и предстои да преминат към меко забавяне, в България най-добрите резултати на икономиката, що се отнася до растежа тепърва предстоят. Сценарият ни предвижда растежът на БВП да достигне своя пик през 2018 г...
12 Април 2018

Дигитализацията води до по-бърз икономически растеж

Цифровата трансформация на индустрията има голям потенциал за създаване на работни места, повишаване на производителността и конкурентоспособността на предприятията. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на Конференция на тема - Индустрия 4.0 – Предизвикателства и...
19 Януари 2018

Очаква се през 2018 г. българската икономика да е с най-висок растеж за региона на ЦИЕ

Очаква се българската икономика да бъде с най-висок растеж в Централна и Източна Европа през 2018 г. и да запази темпа си през 2019 г. Това сочи анализ на водеща европейска банкова група, представен пред най-големия банков и финансов форум за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) на издателската група...
20 Декември 2016

2017 г. - една добра и две лоши новини за световната икономика

„Има два типа проблеми в живота – политически, които са неразрешими, и икономически, както са неразбираеми“, според сър Алек Дъглас-Хоум, който за кратко е министър-председател на Великобритания през 60-те години на 20. век. Той не е грешал напълно. През последните години начинът...
05 Декември 2016

Бизнесът предпазлив в очакванията си за 2017 г.

Според данни от традиционната анкета, проведена сред фирмите - членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България, бизнесът е предпазлив в очакванията си за 2017 г. Основен фактор за несигурността в прогнозите са сложната вътрешнополитическа обстановка, предстоящите предсрочни избори,...
06 Април 2016

Стабилният и устойчив растеж в България все още липсва

Ръстът на БВП на България надмина очакванията, достигайки 3.0% за 2015 г. За положителната му динамика очаквано повлия външното търсене, подкрепено от слабото евро. От друга страна, ниските цени на петрола допринесоха за по-нисък внос, вследствие на което нетният експорт оказа най-значителен принос...
29 Февруари 2016

Растежът на БВП по-висок от очаквания

Според експресните оценки на Националния статистически институт икономиката е нараснала с 3.1% на годишна база и с 0.8% спрямо третото тримесечие. От компонентите на БВП потреблението регистрира най-голям ръст (2.5% на годишна база), следвано от вноса (1.7%), бруто образуването на основен капитал (...
30 Септември 2015

България се възползва от подобрените икономически условия

На фона на намалените прогнози за растежа в Китай, данните за ръст в страните от Централна (ЦЕ) и Югоизточна Европа (ЮИЕ) остават стабилни, въпреки че водещите индикатори за Полша, Унгария и Чехия показват признаци на забавяне от лятото насам. За разлика от другите развиващи се пазари, устойчивият...
28 Септември 2015

БВП ускорява темповете си на растеж до 2.6% през 2016 г.

БВП на България ще ускори темповете си на растеж до 2.6% през 2016 г. Това е един от основните изводи на икономическия екип на УниКредит Булбанк в последния тримесечен анализ. Прогнозата за ръста на БВП е повишена както за тази, така и за следващата година благодарение на значителния напредък в...

Страници