fbpx България превъзхожда региона на ЦИЕ в растежа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България превъзхожда региона на ЦИЕ в растежа

Докато повечето икономики от Централна и Източна Европа вече са достигнали цикличния си пик и предстои да преминат към меко забавяне, в България най-добрите резултати на икономиката, що се отнася до растежа тепърва предстоят. Сценарият ни предвижда растежът на БВП да достигне своя пик през 2018 г. при 4.4% и, ако се материализират прогнозите ни за растежа в ЦИЕ, средният растеж на българската икономика за периода 2015-2019 г. би бил вторият най-силен за региона след този, отчетен от Румъния. Това се посочва в последния анализ на икономическия екип на УниКредит за българската икономика. Данните от анализа, озаглавен „България, превъзхождаща региона на ЦИЕ в растежа“, бяха представени на специално събитие за медии от главния икономист на УниКредит за ЦИЕ Дан Букша и главния икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов. Участие в събитието взе и главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян, който определи икономическият растеж в страната като устойчив.

„България е сред най-добрите примери ЦИЕ“, коментира и Дан Букша. Той обясни, че въпреки, че растежът на икономиката е над потенциала, не се очаква прегряване на икономиката нито тази година, нито следващата. „Ние съдим дали един растеж е устойчив по това дали подкопава спестяванията. Виждаме, че случаят в България не е такъв и спестяванията запазват високите си нива през годините“, каза Букша. Той акцентира и на това, че в България няма проблеми с бюджетния дефицит.

Икономическото възстановяване в България започна с износа, последван от потреблението и инвестициите

Според анализа на УниКредит потреблението се очаква да продължи да бъде водещ двигател на растежа, нараствайки с 4.6% и 4.5%, съответно през 2018 и 2019 г., което е незначително под резултата от 4.8%, отчетен през 2017 г. Факторите, които движат растежа в потреблението обаче ще се променят. Очакванията на експертите са за засилване на потреблението, финансирано с дълг и за по-нататъшно подобряване на очакванията. Кредитите за домакинствата се очаква да нараснат с между 5 и 10%, в зависимост от категорията.
Икономиката се доближава до пълна заетост, нарастването на заплатите остава солидно

Тъй като икономиката се доближава до пълна заетост прогнозата на УниКредит е, че създаването на нови работни места ще се забави до малко над  30 хил. през 2018 г. и нови 20 хил. през 2019 г., което продължава да е сериозно постижение за икономика, в която населението в трудоспособна възраст спада ежегодно с около 60 хил. (през последното десетилетие).
Данните показват, че все още са налице възможности за нарастване на заетостта, тъй като нормата на икономическа активност в България продължава да е по-ниска от показателя в редица страни от ЦИЕ – например България е с най-високия дял сред страните в ЦИЕ с млади неработещи и неучещи хора. 

Междувременно, недостигът на работна сила се задълбочава и все по-голям брой мениджъри заявяват, че това се превръща в най-голямото предизвикателство пред плановете за разрастване на техните компании. Все пак, делът на мениджърите, които отчитат недостиг на трудови ресурси е по-малък в България, спрямо други икономики от ЦИЕ, става ясно от анализа на УниКредит.