fbpx Acronis с международно отличие за растеж и иновации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Acronis с международно отличие за растеж и иновации

Глобалният лидер в киберзащитата Acronis, получи отличието “Компания, ангажирана с действие” в доклада на Frost & Sullivan “Frost Radar™: Disaster Recovery as a Service, 2022”.

Заедно с 12 други конкуренти, Acronis е позиционирана на видно място в рамките на горния квадрант за растеж и иновации. С това класиране Acronis изпъква като компания, която “следва да бъде считана за първенец от гледна точка на инвестиции, партньорства или независимо оценени постижения.”

Frost Radar е система за независимо оценяване и рейтинг, която се публикува ежегодно от  Frost & Sullivan – консултантска компания за наблюдение на растежа. Да се спечели място в радара означава, че вендорът демонстрира отлично представяне в следните направления: потенциал за растеж, най-добри практики, интензивност на конкурентоспособността, стойност за крайния потребител, потенциал за партньорства.

По протежение на оста за иновации X компаниите се класират в зависимост от своето разбиране за тенденциите, които драстично променят света, и способността на фирмите да разработват решения, които отговарят на въпросните тенденции. Растежният индекс по оста Y измерва приходи, пазарен дял, визия, продажби, маркетинг. Класацията изтъква историята на растежа и успехите на една компания от гледна точка на разрастването й и представя нейните здравословен план за развитие и разумна визия за по-нататъшното разгръщане на иновациите.

В настоящата оценка Frost Radar сравнява предимствата на доставчиците на решения за възстановяване от аварии като услуга  (DRaaS). Frost Radar насочва вниманието към  Acronis Cyber Protect Cloud  като триумф в иновациите, особено способностите й за усъвършенствана защита, които дават възможност на потребителите да кустомизират и разширяват своите услуги. Добавянето на мощни компоненти на базата на специфичните нужди на съответния потребител или съответния доставчик на услуги позволява на потребителите да подобрят услугите си и да контролират разходите си.

Докладът поздравява Acronis за нейния зашеметителен скорошен растеж: 260% на годишна база спрямо 2021 г.  Други позитивни елементи, оценени в категорията за растеж, обхващат силния фокус на Acronis върху инвестициите в партньорската екосистема с атрактивни насърчителни програми, увеличаващи продажбите в канала, заедно с успешната история на компанията от гледна точка на придобиванията.