fbpx безработица | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
България е една от страните-членки на в ЕС с най-драстичен ръст на младежката безработица.
Според предварителните изгладени данни на НСИ през второто тримесечие на 2023 г.
По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2023 г.
Финансовите директори имат негативни очаквания по отношение на икономическите перспективи. Индексът на икономическото доверие пада от 44% на -6%, така че спадът спрямо 2022 г. е с цели 50 п.п.
Регистрираната безработица в страната  през ноември е 4.4%, отчита Агенцията по заетостта. Това е най-нискaта стойност на показателя за този месец от съществуването на административната статистика на институцията.
На фона на нарастващите цени, повишена икономическа несигурност и дори обсъждане на мерки, насочени към гарантиране на доставките на основни храни, доходите и потребителското поведение на домакинствата излизат на преден план. Публикуваните от НСИ данни за доходите на домакинствата през 2021 г.
Равнището на регистрираната безработица в страната намалява, като през март то отново достигна рекордно ниската стойност от 4.8%.
Въпреки резкия ръст на безработицата в началото на Covid-19 кризата през пролетта на 2020 г., когато в рамките на няколко седмици броят на безработните нарасна до 300 хиляди души, след премахването на повечето ограничителни мерки пазарът на труда започна да се възстановява бързо.
София се радва на период на бърз икономически растеж в годините преди пандемията, сочи анализ на ИПИ, публикуван от Столичната агенция за приватизация и инвестиции. Широката периферия на столицата отчита индустриален подем със значимо въздействие върху развитието на целия регион. През 2019 г.
Регистрираната безработица в страната остава на рекордно ниско ниво и през декември – 4.8% сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта за месеца. Спадът на годишна база е с 1.9 процентни пункта. Регистрираните безработни през последния месец от 2021 г.