fbpx безработица | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

безработица

Равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през септември, като достигна нова рекордно ниска стойност от 4.7%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта.
Кризата с Ковид-19 измени значително пазара на труд в България, като ограниченията доведоха до значително повишаване на безработицата в много от регионите на страната, особено в общините с традиционно по-активни трудови пазари според информацията от бюрата по труда, публикувани от Агенция по заетост
Равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през юли достигна рекордните за месеца 5.0%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта.
Заради икономическите сътресения от COVID-19 кризата безработицата в България през 2021 година се очаква да достигне 7,4%. Това прогнозира застрахователят на търговски кредити – Euler Hermes в регулярния доклад за развитието на страната ни.
Общият брой на заетите лица през 2020 г. e 3 121.7 хил., или 52.7% от населението на 15 и повече навършени години, като от тях 1 676.1 хил. (53.7%) са мъже и 1 445.6 хил.
Пазарът на труда, заетостта и възнагражденията бяха сред най-динамичните аспекти на икономиката през кризисната 2020 г.
В края на 2020 г. отново проучихме нагласите на 590 главни финансови директори от региона на Централна Европа – представители на организации от различни сектори, относно техните виждания и планове за 2021 г.
Изминалата година донесе сериозни трусове на регионалните пазари на труда, следствие от рязкото влошаване на макроикономическите условия. Тази седмица в „265 истории за икономика“ представяме годишната динамика в коефициента на безработица в общините между края на декември 2019 и 2020 г.
Равнището на регистрирана безработица в страната през декември е 6.7% според административната статистика на Агенцията по заетостта. Това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното положение на 13 май 2020 г.
Равнището на регистрирана безработица в страната през ноември е 6.7%. Това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното положение на 13 май 2020 г.