fbpx Безработицата за първото тримесечие е по-малка спрямо 2022 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Безработицата за първото тримесечие е по-малка спрямо 2022 г.

По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2023 г. коефициентът на безработица е 4.4%, или с 0.4 процентни пункта по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2022 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 1.6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 70.4%, а икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.7%, като в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. също се увеличава с 1.4 процентни пункта.

Безработните лица през първото тримесечие на 2023 г. са 134.9 хил., от които 72.8 хил. (54.0%) са мъже и 62.1 хил. (46.0%) - жени, като техният брой намалява в сравнено с първото тримесечие на 2022 г. с 6.1%. 

Oбщият брой на заетите лица през първото тримесечие на 2023 г. се е увеличил с 2.1%. 

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 051.4 хил. и представляват 26.3% от населението в същата възрастова група (23.0% от мъжете и 29.6% от жените). От тях 39.1% са неактивни поради участие в образование или обучение.