fbpx трудова заетост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2023 г.
Ограниченият трудов пазар в България може да бъде разширен с нова работна сила, ако бъдат облекчени условията за временна заетост на граждани на държави извън ЕС.
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. намаляват с 16.2 хил., или с 0.7%, спрямо края на септември 2021 г., като достигат 2.27 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г.
Близо една четвърт от компаниите планират да увеличат работната сила през следващите шест месеца. В същото време 6% от бизнеса прогнозира съкращения, 45% ще запази числеността на служителите си, а 26% от организациите не са сигурни относно плановете си за наемане.
И през 2021 г. Агенцията по заетостта предоставя финансова помощ на безработни лица, които започват работа в населено място, различно от местоживеенето им. Мерките за насърчаване на трудовата мобилност са регламентирани в чл.
Политическата нестабилност и режимът на прекалено строги фискални икономии от повлияха негативно на възстановяването на вътрешното търсене през първите месеци на годината. Завоят към по-малко рестриктивна фискална политика след това оказа ефект на забавяне и през втората половина на 2013 г.