fbpx трудова заетост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

трудова заетост

Близо една четвърт от компаниите планират да увеличат работната сила през следващите шест месеца. В същото време 6% от бизнеса прогнозира съкращения, 45% ще запази числеността на служителите си, а 26% от организациите не са сигурни относно плановете си за наемане.
И през 2021 г. Агенцията по заетостта предоставя финансова помощ на безработни лица, които започват работа в населено място, различно от местоживеенето им. Мерките за насърчаване на трудовата мобилност са регламентирани в чл.
Политическата нестабилност и режимът на прекалено строги фискални икономии от повлияха негативно на възстановяването на вътрешното търсене през първите месеци на годината. Завоят към по-малко рестриктивна фискална политика след това оказа ефект на забавяне и през втората половина на 2013 г.