fbpx 110 млн. евро за биоземеделие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

110 млн. евро за биоземеделие

Биоземеделието е основен приоритет в политиката на Министерството на земеделието и храните през Новия програмен период 2015-2020 г. Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов при откриване на Конференция за биологичното земеделие и качеството на храните. Зам.-министърът подчерта, че България има дългогодишни традиции в областта в земеделието и много запазени райони с богато биологично разнообразие, които са важни предпоставки за развитието на биоземеделието.

В новата Обща селскостопанска политика ще въведе компонент „Зелени плащания” като част от директните плащания, по който ресурсът за българските фермери е в размер на 240 млн. евро годишно. Биологичните производители ще получават тези плащания директно, без да се изискват допълнителни ангажименти от тях.

В Програмата за развитие на селските райони се предвижда създаване на отделна мярка „Биологично земеделие”. Определеният финансов ресурс по нея е 110 млн. евро. Подпомагането се предоставя на хектар използвана земеделска площ, на селскостопански производители или групи селскостопански производители, които доброволно се ангажират да поддържат практиките и методите за биологично земеделие.

По предварителни данни към началото на тази година броят на биологичните производители, преработватели и търговци се е увеличил значително – от 2 016 през 2012 г. те са достигнали 3 157 през 2013 г. Тенденцията на увеличаване се наблюдава и при площите в системата на контрол.