fbpx Компаниите в Германия се подготвят за нова криза | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Компаниите в Германия се подготвят за нова криза

Дори и в условия на влошена икономическа обстановка, дълговете на немските компании остават умерени. Въпреки това бизнесът е бдителен в краткосрочен план и много песимистичен в дългосрочен.Това показва Шестото годишно проучване на Кофас за корпоративните плащания в Германия.

В доклада си, експертите по кредитно застраховане от Кофас открояват следните ключови тенденции:

- Броят и продължителността на закъснелите плащания са се увеличили, но съвсем леко и от много ниско първоначално ниво. Това означава, че дисциплината на плащанията се е влошила (+6 пр. п. от анкетираните дружества съобщават за забавяне на плащанията през 2022 г.), но тя остава под нивото, отчетено през 2020 г., и далеч под нивата преди пандемията.

- Средната продължителност на забавянията на плащанията е нараснала до 28,7 дни през 2022 г. (+1 ден), след като през 2021 г. се съкрати със 7 дни.

- Тази година най-кратко време за изчакване на плащания са отчели компаниите от сектора на опаковането на хартия (средно 18,4 дни), докато компаниите от финансовия сектор са били по-търпеливи (средно 35,0 дни).

- Основният обрат обаче идва от икономическите перспективи, очаквани от компаниите. Никога в историята на това проучване бизнесът не е бил толкова негативно настроен към бъдещето си.

Бдителните компании предлагат по-кратки срокове за плащане

Един от изводите от проучването е, все по-малко компании предлагат условия за удължено плащане в сравнение с предходната година (71% срещу 74%), като това особено важи за дружествата, извършващи дейност предимно в Германия.

Краткосрочните срокове за плащане продължават да доминират, като 90% от компаниите изискват плащанията да се извършват в рамките на до 60 дни през 2022 г. Средният срок на кредита се е променил незначително, като е нараснал с 0,2 дни до 32,8 дни.

"Проучването ни разкрива две важни тенденции. От една страна, компаниите изглеждат по-бдителни и затова съкращават сроковете за плащане. От друга страна, техническите причини, сред които пазарни стандарти, проблеми във веригата за доставки, срокове за доставка и пр. принуждават компаниите да продължат да предоставят или дори да удължат сроковете за плащане", споделя Кристиане фон Берг, икономист на Кофас за Северна Европа.

Средното забавяне на плащанията се увеличава с 1 ден и достига 28,7 дни през 2022 г. Това е втората най-ниска средна стойност на забавяне на плащанията от началото на 2016 г. Освен това броят на задълженията леко се е увеличил от 59% през 2021 г. до 65% през 2022 г. Това все още е под показателя за 2020 г. (68%) и далеч под средната стойност от 82% преди пандемията.

Въпреки че задълженията на фирмите са умерени, бизнесът е силно притеснен и се подготвя за нова криза. Експертите споделят, че 38% от всички анкетирани очакват по-лоши условия за бизнеса си през 2023 г., докато само 14% от тях са по-оптимистично настроени за следващата година. Този песимизъм се наблюдава в почти всички сектори.