fbpx Удължава се срокът за изпълнение на проекти по четири процедури на ОП „Конкурентоспособност” | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Удължава се срокът за изпълнение на проекти по четири процедури на ОП „Конкурентоспособност”

етикети

Срокът за изпълнение на проектите за технологична модернизация в малки и средни предприятия и за покриване на международно признати стандарти ще бъде удължен с шест месеца. Проектите за технологична модернизация в големи предприятия ще могат да се изпълняват с още девет месеца по-дълго. Това е възможно преди да бъдат преведени на ЕИФ 199 млн. евро по JEREMIE. Това са част от решенията, които взе Комитетът за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” на последното си заседание. Сроковете по тези процедури изтичаха в средата на 2010 г, а досега условие за удължаването им беше ЕИФ да получи средствата по JEREMIE. След решението на Комитета за наблюдение такова условие няма. Така е изпълнено едно от основните искания на компаниите – бенефициенти по програмата, които имаха затруднения с реализацията на проектите си и съществуваше риск те да загубят парите от спечелените проекти.