fbpx Увеличение на факторинг услугите на Societe Generale Факторинг | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Увеличение на факторинг услугите на Societe Generale Факторинг

В навечерието на своята тригодишнина Societe Generale Факторинг обяви 8.3 пъти растеж на оборота си за 2011 по сравнение с предходната година. Данните сочат, че по време на криза все повече компании прибягват до услугата на факторинг фирмите в България. Изкупуването и управлението на търговски фактури с предварително договорено отложено плащане в страната и от чужбина е сравнително нова услуга, която се предлага на родния пазар, но се оказа полезен финансов инструмент, който да спомогне за развитието на българския бизнес. Въпреки тежката среда на пазара и за да бъдат в полза на своите клиенти от Societe Generale Факторинг предлагат гъвкави и атрактивни услуги, които да отговарят на специфичните нужди на всеки един клиент.
Независимо от неблагоприятните фактори като слаб икономически растеж и спад на бизнес климата в страната, оценката ни за ръст на пазара на факторинг услугите е позитивна. Усеща се нарастваща нужда от гъвкаво оборотно финансиране на компаниите.

Един от ключовите елементи в работата на Societe Generale Факторинг е фактът, че винаги търсят начин да балансират между нуждите на клиентите си и нарастващия риск. През септември и ноември тази година, измежду 4 факторинг компании, членове на Factors Chain International, Societe Generale Факторинг достигна най-висок месечен оборот за експортен факторинг в страната.