увеличение

25 Юли 2016

Потребителските кредити се увеличават

През последните три години търсенето на потребителски кредити се увеличава като обем и среден размер на изтеглените заеми. Оформя се тенденция да се търсят повече кредити за почивки, образование и лечение. Най-активни в търсенете на подкрепа от банката за различни свои потребности са хората между...
15 Октомври 2015

Нивата на заплатите през 2016 г. се очаква да останат същите

Според последно проучване на Aон, средното ниво на увеличение на заплатите за България през 2015 г. е 3,6%. Не се очаква значително увеличение на заплатите през 2016 г. спрямо тази година, с изключение на някои сектори като производство на автомобилни компоненти, както и енергийния сектор и...
23 Февруари 2015

Защо да вдигате цените?

Увеличението на цената е най-лесния начин за увеличаването на доходите. Какво по-просто от това? Само пишеш нови цифри на етикета. Но трябва да знаете, че дори съвсем малко увеличение може да доведе до големи приходи. Всяка цена най-общо се състои от два компонента – себестойност и надценка....
10 Януари 2014

Износът през миналата година се е увеличил

Износът се увеличава със 7.1% за периода януари - ноември 2013 спрямо същия период на 2013 г. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).
През ноември 2013 г. общият износ възлиза на 3.9 млрд. лв. и се увеличава с 1.8% спрямо същия месец на предходната...
11 Март 2013

Потребителският разход се е увеличил в края на 2012 г.

През четвъртото тримесечие на 2012 г. (м. октомври - м. декември) потребителският разход в Европейския съюз (ЕС) се свива с 0,1 % в сравнение със същия период на 2011 г. Данните сочат значително подобрение спрямо третото тримесечие на 2012 г., когато разходът спада с 1,7 % спрямо същия период на...
26 Ноември 2012

Превозът на товари се увеличава

 Превозените товари от сухопътния и водния транспорт се увеличават със 7.4% през третото тримесечие на годината в сравнение с предходното. В същото време извършената работа, която е резултат от действителното разстояние, на което са превозени товарите, намалява с 6.4 на сто. Това сочат...
05 Юли 2012

Mazda увеличава производството на модела CX5

Поради големият интерес към Mazda CX-5, корпорацията ще увеличи капацитета на производствотo от 200 000 на 240 000 броя годишно. Разширението ще бъде постигнато чрез присъединяване на мощностите на блок едно към тези на блок две на японския завод Юджина, който до момента произвежда Mazda CX-5...
19 Март 2012

Разходите за отработен час се увеличават

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през четвъртото тримесечие на 2011 г. се увеличават с 9,7% спрямо същия период на 2010 година. Увеличението в индустрията е 6,6%, в услугите - 17,4% и в строителството - 9,6%, според предварителни данни на Националния...
20 Декември 2011

Увеличение на факторинг услугите на Societe Generale Факторинг

В навечерието на своята тригодишнина Societe Generale Факторинг обяви 8.3 пъти растеж на оборота си за 2011 по сравнение с предходната година. Данните сочат, че по време на криза все повече компании прибягват до услугата на факторинг фирмите в България. Изкупуването и...
01 Ноември 2011

Леко увеличение на разрешителните за строеж

Издадени са разрешителни за строеж на 1335 жилищни и на 61 административни сгради през последното тримесечие по данни на НСИ. Спрямо предходното тримесечие разрешителните за строеж на жилищни сгради и застроената им площ се увеличават с 1.2%, докато жилищата в тях намаляват с 16.3%. При другите...

Страници