fbpx Превозът на товари се увеличава | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Превозът на товари се увеличава

 Превозените товари от сухопътния и водния транспорт се увеличават със 7.4% през третото тримесечие на годината в сравнение с предходното. В същото време извършената работа, която е резултат от действителното разстояние, на което са превозени товарите, намалява с 6.4 на сто. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

Спрямо второто тримесечие превозените пътници от сухопътния, водния и градския електротранспорт се увеличават с 0.1%, а извършената работа - с 4.1 на сто.

Превозените товари от сухопътния транспорт нарастват с 3 429.2 хил. т, през третото тримесечие или с 14.1%, спрямо същия период на 2011 година. Увеличение се наблюдава както при вътрешните, така и при международните превози, като увеличението при вътрешните превози се дължи основно на магистралния нефтопродуктопровод (ръст от 26.3%).

При международните превози превозените товари са с 12.0% повече, което се дължи на товарния автомобилен транспорт и е резултат от кръстосаната търговия , където е регистриран ръст от 1 194 хил. тона.

Извършената работа също бележи ръст (4.6%) и достига 6 976.1 млн. ткм. Увеличението на извършената работа при международните превози е 6.4%, докато при вътрешните превози е регистрирано намаление от 0.7 на сто.