fbpx Потребителският разход се е увеличил в края на 2012 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Потребителският разход се е увеличил в края на 2012 г.

През четвъртото тримесечие на 2012 г. (м. октомври - м. декември) потребителският разход в Европейския съюз (ЕС) се свива с 0,1 % в сравнение със същия период на 2011 г. Данните сочат значително подобрение спрямо третото тримесечие на 2012 г., когато разходът спада с 1,7 % спрямо същия период на 2011 г. по данни от Visa Европа.
Като цяло разходът в страните от ЕС продължава да намалява, но с по-бавни темпове спрямо предходното тримесечие на 2012 г. Това се дължи основно на добрите резултатит в трите най-големи икономики в общността. През четвъртото тримесечие потребителският разход нараства с 1,3% във Франция и с 2,1% във Великобритания спрямо същия период на 2011 г. За периода юли-септември 2012 г. потребителският разход и в двете държави спада на годишна база. В Германия данните показват увеличение от 2,6% на годишна база, следващо ръста от предходното тримесечние.

Още по-голям ръст се наблюдава в страните от Източна Европа. България, Чехия и Литва са държавите-членки, в които потребителският разход за последното тримесечие на 2012 г. нараства най-осезаемо.
В контраст с положителните данни, в Италия и Испания, четвъртата и петата по големина икономики в ЕС, се наблюдава ускорен спад в разхода и през четвъртото тримесечие на 2012 г., съответно с 7,6% и 6,5%. Потребителският разход в Португалия и Гърция също продължава да се свива, съответно с 7,4% и 2% през октомври – декември 2012 г. спрямо същия период на предходната година.
В 14 от 27-те икономики на ЕС за периода октомври – декември 2012 г. се наблюдава ръст на потребителския разход на годишна база, спрямо 15 през предходното тримесечние.