fbpx Нивата на заплатите през 2016 г. се очаква да останат същите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нивата на заплатите през 2016 г. се очаква да останат същите

Нивата на заплатите през 2016 г. се очаква да останат същите

Според последно проучване на Aон, средното ниво на увеличение на заплатите за България през 2015 г. е 3,6%. Не се очаква значително увеличение на заплатите през 2016 г. спрямо тази година, с изключение на някои сектори като производство на автомобилни компоненти, както и енергийния сектор и горивата.

България е на едно от първите места по процентно увеличение заедно със Сърбия (5,1%) и Русия (8,1%). Гърция е на едно от последните места по планирани увеличения – 2%, следвана от Франция (2,4%) и Белгия (2,5%). За Унгария е планиран сходен процент увеличения – 3,5%.

Тази година изследването представя промените на заплатите спрямо планираните увеличения в производствения сектор и услугите. Секторът производство на автомобилни компоненти не само е с най-високи увеличения на заплатите за 2015 г. заедно със сектор Информационни технологии – 4.1%, но и там планират най-голямо увеличение за 2016 г. – 4,8%. Най-голямо увеличение спрямо планираното през 2015 г. е заложено в сектор Енергиен и горива, където увеличенията за 2015 г. са с 3,1%, а планираното увеличение за 2016 г. е 4,7%. Във фармацевтичния сектор и в химическата индустрия са заложени по-малки увеличения на заплатите за 2016 г. спрямо 2015 г. Почти незначителен ще бъде ръстът и в сектора Бързооборотни стоки (хранителна индустрия и напитки) – от 3% увеличение на заплатите през 2015 г., компаниите са заложили средно 3,2% увеличения за 2016 г.