Нивата на заплатите през 2016 г. се очаква да останат същите

Според последно проучване на Aон, средното ниво на увеличение на заплатите за България през 2015 г. е 3,6%. Не се очаква значително увеличение на заплатите през 2016 г. спрямо тази година, с изключение на някои сектори като производство на автомобилни компоненти, както и енергийния сектор и горивата.

България е на едно от първите места по процентно увеличение заедно със Сърбия (5,1%) и Русия (8,1%). Гърция е на едно от последните места по планирани увеличения – 2%, следвана от Франция (2,4%) и Белгия (2,5%). За Унгария е планиран сходен процент увеличения – 3,5%.

Тази година изследването представя промените на заплатите спрямо планираните увеличения в производствения сектор и услугите. Секторът производство на автомобилни компоненти не само е с най-високи увеличения на заплатите за 2015 г. заедно със сектор Информационни технологии – 4.1%, но и там планират най-голямо увеличение за 2016 г. – 4,8%. Най-голямо увеличение спрямо планираното през 2015 г. е заложено в сектор Енергиен и горива, където увеличенията за 2015 г. са с 3,1%, а планираното увеличение за 2016 г. е 4,7%. Във фармацевтичния сектор и в химическата индустрия са заложени по-малки увеличения на заплатите за 2016 г. спрямо 2015 г. Почти незначителен ще бъде ръстът и в сектора Бързооборотни стоки (хранителна индустрия и напитки) – от 3% увеличение на заплатите през 2015 г., компаниите са заложили средно 3,2% увеличения за 2016 г.

 

Facebook comments