fbpx JEREMIE | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Възможности за финансиране на малък и среден бизнес по програмата JEREMIE ще представи  Societe Generale Експресбанк. Експертите от банката ще ви разкажат дали компанията ви е подходяща за микро-финансиране с европейски средства и как може да кандидатствате по програмата JEREMIE.
Почти 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране, създадени по инициативата JEREMIE в България.
Представители на бизнеса се запознаха с новия револвиращ инструмент за финансиране на малките и средни предприятия по инициативата JEREMIE от управляващия орган на оперативна програма „Конкурентоспособност“.
Светлозар Чолаков, Старши мениджър Бизнес клиенти в УниКредит Булбанк
През юли пет банки в България подписаха гаранционни споразумения по линия на гаранционния фонд ДЖЕРЕМИ.
Представители на Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Германия, Сърбия, Хърватия, Латвия и Унгария се интересуваха от българския опит при преструктурирането на инициативата JEREMIE и преговорите с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).
С предоговарянето на инициативата JEREMIE в полза на револвиращите инструменти МИЕТ постигна мултиплициращ ефект в размер на 2.6 пъти. С планираното увеличение от 150 млн. евро за кредитиране с двойно по-ниска лихва, общият ресурс за револвиращи инструменти ще стане 330 млн.
През септември ще започне да работи първият фонд по JEREMIE. Европейският инвестиционен фонд вече е избрал фонд мениджърите и на Фонда за стартиращи компании и Мезанин фонда.
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) публикува поканите за набиране на мениджъри на два фонда за рисково финансиране и гаранционен фонд по инициативата JEREMIE. До 17 януари 2011 г.
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) обяви поканата за набиране на фонд мениджъри на първия от трите вида фондове – venture capital, които предстои да бъдат учредени по инициативата JEREMIE.
Срокът за изпълнение на проектите за технологична модернизация в малки и средни предприятия и за покриване на международно признати стандарти ще бъде удължен с шест месеца. Проектите за технологична модернизация в големи предприятия ще могат да се изпълняват с още девет месеца по-дълго.