fbpx 800 екипа кандидатстваха по инициативата JEREMIE | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

800 екипа кандидатстваха по инициативата JEREMIE

800 екипа кандидатстваха по инициативата JEREMIE

Почти 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране, създадени по инициативата JEREMIE в България. Това стана ясно в края на първия прозорец за кандидатстване, който приключи в края на м. юни.
Управлението на фондовете се извършва от екипите на Eleven (www.eleven.bg) и LAUNCHub (www.launchub.com), които бяха избрани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) през м. април 2012г.
Резултатите от първия прозорец на кандидатстване надминаха и предварителните очаквания на самите фонд мениджъри, както и на екипа на ЕИФ в София. Това се доказва освен с внушителния брой кандидатури, също и от факта, че около 1/3 от всички кандидатури са от чуждестранни предприемачи, предимно от региона, което допринася за една от стратегическите цели на инструмента - да спомогне България да се утвърди, като притегателно място за иновации, инвестиции и стартиране на бизнес на Балканите.

След затварянето на първия прозорец за кандидатстване и двата екипа ще започнат подробнен преглед и селекция на изпратените кандидатури. Този процес ще премине през няколко етапа, последния от които е презентация пред инвестиционните комитети на двата фонда, които взимат решение за инвестиране. Очаква се първите инвестиции в стартиращи компании да се случат през есента на 2012г.

Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност отново да кандидатстват за финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен втория прозорец за кандидатстване. Съгласно предварителните прогнози на двата фонда, до края на 2015г., до когато трябва да бъдат инвестирани средствата по инициативата JEREMIE, прозорците за кандидатстване ще бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над 300 бизнес идеи ще могат да получат финансиране.

Eleven и LAUNCHub управляват финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране (Acceleration & Seed Fund), финансиран с 21 млн. евро по линия на инициативата JEREMIE в рамките на ОП "Конкурентоспособност".