кандидатстване

15 Май 2015

Електронно кадидантстване по ОП спестява време

Електронно кандидатстване и три крайни срока за подаване на проектните предложения са някои от новите моменти, които ще спестят време и разходи на бизнеса при кандидатстване по процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и...
18 Февруари 2014

Срокът за кандидатстване за ваучери за горива се удължава

До 28 февруари се удължава срока за кандидатстване по държавната помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво. Помощта е в размер на 84 млн. лв. и ще се предоставя под формата на намалена...
07 Август 2013

По-леки условия за кандидатстване по ОП "Рибарство"

Стартирани са мерки за по-бързо усвояване на схема “de minimis” и средствата от ОП “Рибарство”, заяви зам.-министър д-р инж. Валентина Маринова на среща с представители на Асоциацията на производителите на рибни продукти „БГ ФИШ” в МЗХ. Зам.- министър Маринова изтъкна готовността за партниране с...
11 Юли 2012

800 екипа кандидатстваха по инициативата JEREMIE

Почти 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране, създадени по инициативата JEREMIE в България. Това стана ясно в края на първия прозорец за кандидатстване, който приключи в края на...
02 Юли 2012

Започва кандидатстването за саниране

От днес започва да тече срокът за подаването на заявленията за интерес от сдруженията на собственици, които искат да санират жилищата си. В 36 градски центрове започва изпълнение по проекта „Енергийно обновяване на българските домове". На сайта на министерството, както и на сайтовете на...
15 Февруари 2012

Финансиране по европроекти

Да спечелиш финансиране по европроект се оказва нелека задача. В много случаи опитите се оказват безуспешни. И много пъти причината е незнанието на тънкостите при кандидатстване и писане на проект. Ето някои съвети, които могат да са в помощ.

Един проект − едно кандидатстване...
10 Януари 2012

Искат да ни дадат едни пари

Предоставянето на средства по европрограмите е начин за финансиране с основ¬на цел развитие на икономиката ни и стимулиране на грамотно управлявани дей¬ности и фирми. Парите се предоставят за стартиране, развитие и разрастване на дейности, отпускането им цели да създаде повече работа, повече бизнес...
01 Април 2011

7 региона в Ямбол са допустими за кандидатстване по Натура 2000

В област Ямбол има 7 региона, които са допустими за подпомагане по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи” - Западна Странджа, Дървенски възвишения, язовир Малко Шарково, язовир Овчарица, Сакара, Комините Стралджа и Адата-Тунджа. Това стана ясно по време на срещата-дискусия в гр....
03 Януари 2011

Нова процедура за проекти

На 30.12.2010 беше обявена процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.06
"Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Допустимите дейности за финансиране са: По елемент "Инвестиции": - Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и...
23 Юни 2010

Подобрените условия за кандидатстване по ОП улесняват много бизнеса

Eкип на Асоциацията на консултантите по европейски програми e изразил пред министъран на икономиката задоволството си от подобряването на схемите и условията за кандидатстване по ОП. На последното си заседание Комитетът за наблюдение по ОП „Конкурентоспособност” удължи срока за изпълнение на...

Страници