fbpx Финансиране по европроекти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Финансиране по европроекти

Да спечелиш финансиране по европроект се оказва нелека задача. В много случаи опитите се оказват безуспешни. И много пъти причината е незнанието на тънкостите при кандидатстване и писане на проект. Ето някои съвети, които могат да са в помощ.

Един проект − едно кандидатстване

Една фирма може да кандидатства с един проект само веднъж. Но, необходимо е да правим разлика между дейност и проект – една дейност може последователно да кандидатства по няколко програми с различни проекти.

Пример

За създаването на една фурна за екологичен или здравословен хляб напри¬мер, може да се кандидатства по някое от направленията:
- за новообразувано микропредприятие (малка фирма);
- за разнообразяване на дейности в селските райони;
- за допълнителна дейност към съществуваща такава.

След пускането на фурната фирмата повече не може да кандидатства с този проект. Но дейността може да се надгражда още няколко пъти.
Първо надграждане – с проект за разширяване и разнообразяване на дейността – създаване на магерница (кухня) за традиционни национални и здравословни ястия – с консумация на място и с доставки по адреси. След осъществяването на този следващ проект фирмата излиза на ново ниво, с разширена дейност.

След стабилизиране на дейността фирмата отново може да кандидатст¬ва – за второ надграждане, този път за обучение на персонал – собствен и чужд, примерно: майстори-хлебари; готвачи; консултанти по здравословно хранене и т.н.
Но с това възможностите не свършват – може да се кандидатства и четвърти път – за разпространение на създадения модел (франчайз) – за съвместна дейност с друга фирма, в друго населено място или друг район. А някъде в процеса може да се включи и създаване на лагер за летен или целогодишен престой на деца (и на възрастни), свързан с възпитание за здравословно и пълноценно хранене. Това са идеи нахвърлени на пръв поглед – без обсъждане и без взаимен обмен.
А какво би станало, ако се седне и обстойно се обсъдят и други възможнос¬ти.

Всяка фирма може да заложи верига от проекти.

За да развива и разши¬рява дейността си – ако работите добре, парите към вас може и да не спират. Още повече, че всеки реализиран проект носи допълнителни точки и печели предимст¬во за фирмата. Възможностите са неограничени.

Обобщение
Ако веднъж ви дадат пари и изпълните проект, по-нататък е лесно – прос¬то влизате в позитивния списък. Достатъчно е само да генерирате нови идеи (или да платите, за да ви ги генерират – има и такава възможност). Програмите предпочитат да финансират фирми, които вече са изпълнявали проекти. Този принцип е продължение на предходния.
Ако трябва да го кажа малко по-общо (и по-грубо): Европейските програми биха финансирали една единствена фирма, ако се убедят, че тя работи добре с парите им. Разбира се, на практика това е невъзможно да стане, но пък всяка фирма, която веднъж вече е финансирана за определен проект, смело може да ис¬ка и още. Единственото ограничаващо условие е искането да бъде с друг проект, по друга мярка или направление.
А това е преодолимо ограничение, защото фирмата може да разнообрази дейността си и да се яви като привлечен партньор или съдружник към друга фирма-бе¬нефициент. Сдружаването е предимство – печелят се точки, защото в новия проект участва някой, който вече знае как и може да свърши работата.

Всеки проект трябва да покаже устойчивост

Това е условие по всички направления, по всички програми. Устойчивостта изисква създаденото да продължи да бъде ползвано и да продъл¬жи да генерира принос и след приключването на проекта.

Българската поговорка: Ти ми дай парите, пък аз си знам работата, не впечатлява европейците. Те педантично искат да им се покаже и дока-же, че парите, които ще дадат, ще продължат да работят и след това. С други думи - Устойчивост = бъдеща полза от проекта.