Ако търсите работа през интернет...

Ако търсите работа през интернет...

Потребителски измами, насочени към хората, които търсят работа, нарастват, особено в интернет по време на трудни икономически времена. Този вид измами обикновено започват с твърде добра оферта – заплата от хиляди долари на месец, без изискване за опит, и често завършват с потребители без работа и пари.

Най-добрият начин за предпазване от измами е да бъдете информирани. Въпреки че има много схеми за измами, много от тях използват общи елементи:

- Измамниците се представят за хора, набиращи персонал и предлагащи гарантирана заетост или за работодатели, изискващи предварително заплащане, като такси за кандидатстване или назначаване. Жертвите на подобни схеми, плащат таксите, но не получават предложената им работа.

- Ако предложението звучи прекалено хубаво за да е истина, то вероятно е. Чрез измамите, свързани с обяви за работа, мошениците привличат хората с оферти за "лесни пари", като високи заплати срещу малък или никакъв опит и обещания за гарантирана заетост.

- Бъдете скептични към всяко предложение за работа, което изисква предварително заплащане.

- Ако сте установили връзка с някого по електронната поща, обърнете внимание, ако има лоша граматика, прави правописни грешки, грешки при изписването на думите – използване на прекалено много главни букви или неправилно поставяне на разстоянията между думите. Обърнете внимание на това дали се използват генерични имейл адреси (мейл адреси от сайтове за безплатни уеб-базирани електронни пощи), а не бизнес електронни адреси.

- Бъдете предпазливи, когато сте в контакт с хора, които споделят, че в момента живеят в други страни или на бизнес пътуване извън страната. Измамниците използват това като оправдание, за да не се срещнат лично с жертвите си. Внимавайте, ако предпочитат да комуникират с вас само чрез електронна поща.

- Правите ли проучване? Консултирайте се с местената агенция за защита на потребителите, за да видите дали към компанията, с която сте в контакт, има подадени жалби.

по информация от Western Union

Facebook коментари