fbpx Ръстът на електронните разплащания постоянно се увеличава | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръстът на електронните разплащания постоянно се увеличава

Дигиталното време все повече навлиза в дейността на компаниите. Отдавна онлайн банкирането вече не е нещо изключително и със сигурност няма фирма, която да не използва онлайн банкиране поне за част от нуждите си. При физическите лица обаче в България все още е доста назад – едва 20% от хората използват онлайн банкиране, срещу 40% средно за ЕС. За дигиталното настояще и бъдеще в банковото дело разговаряхме с Радой Стоянов, ръководител маркетинг и дигитално банкиране, SGЕкспресбанк

г-н Стоянов, кои възможности са най-атрактивни и в полза на бизнес потребителите? Кое би ги улеснило най-много?

- По-интересните възможности за търговците, които използват POS терминали за картови разплащания в обектите си или имат онлайн магазини, са свързани с подробните отчети, които дават възможност да се правят анализи по видове карти, по обект, по точна дата и час на разплащането. Големите български и мултинационални компании задължително изискват възможност за интеграция между техните системи за управление на бизнеса (ERP) и платформата за онлайн банкиране. Такава интеграция автоматизира процесите по изпълнение на преводи и по равнение на сметките. Инструментите, които се предоставят от банките, все повече дават възможност за персонализация, защото клиентите имат различни нужди, а и в самите компании има различни роли (счетоводител, финансов директор, изпълнителен директор), които участват по различен начин в бизнес процесите.

Дали все още страхът от сигурността в интернет не е причина за по-страхливо възприемане от страна на потребителите на технологичните новости в банките?

- Сигурността в интернет е важна тема не само в банковия сектор, но разбира се, когато става дума за управление на парични средства на компания, трябва да се подхожда с нужното внимание. Дигиталните инструменти дават възможност за много по-голяма сигурност и отчетност от това да се поддържа голяма наличност и да се правят разплащания в брой – това се разбира от бизнеса. При една голяма компания, в която има обособен ИТ отдел, сигурността е осигурена чрез използването на стандартна политика и инструменти. В по-малките компании, отговорността е на управителя и служителите, като те трябва да спазват добри практики. В това отношение Societe Generale Експресбанк е отговорен партньор и съвместно с IBM предлага на клиентите си безплатно софтуера Trusteer Rapport – това е нещо като антивирусна система, която следи и предпазва потребителя от всякакви финансови заплахи. Бизнес клиентите ни използват задължително и допълнителни средства за сигурност като токен устройства, които генерират уникални кодове за подписване на операциите.

Какъв тип е българският банков потребител – рисков играч, приемащ новостите или по-скоро „да играем на сигурно“?

- Не можем да говорим общо за всички потребители – има и от двата типа и това всъщност е много добре. Хората и компаниите, които бързо приемат новостите, по принцип са много по-малко. Те са изключително ценни, защото дават важна обратна връзка – какво трябва да се промени в услугите, за да се подобрят и да бъдат готови за по-масовите потребители. Така се създават иновациите в цял свят и с радост мога да кажа, че виждам това да се случва все по-често и в България.

Как виждате дигиталното финансово бъдеще? В каква посока ще се развиват то? Каква ще бъде банката на бъдещето?

- Банковият бизнес е изграден на основата на доверие и тясна връзка с клиентите. Аз вярвам, че това е най-важния фактор за удовлетвореността на клиентите и той ще продължи да бъде валиден и в бъдеще. Така банката може да предостави най-добрите условия на клиентите си и услуги, които отговарят точно на специфичните им нужди. Разбира се, основната тенденция – както в банките, така и в компаниите – е за дигитална трансформация на бизнеса. Това се случва видимо в много държави и българските компании започват да възприемат технологиите като ключов фактор за тяхната конкурентоспособност. За бизнес клиентите дигиталната трансформация ще доведе до повече автоматизирани процеси и тясна интеграция с банката – тя ще бъде “прозрачна” част от процесите на самата компания. Управителят ще работи със система за управление на бизнеса (която обикновено ще бъде облачна услуга), а системата от своя страна ще се грижи без човешка намеса да се свърже с платформата на банката, за да изпълни преводите (дори когато е нужно да се усвои част от кредитния лимит), да свали извлеченията и да направи равнение на сметките… Без нужда, от каквито и да е хартиени документи или излишна комуникация.

Управителят ще може да се фокусира върху планиране и следене на бизнеса от мобилното си устройство, на всяко място и по всяко време. Това е така нареченото транзакционно банкиране – докато днес това са услуги за големия бизнес, в бъдеще все повече ще се демократизират и ще стават достъпно и за по-малки компании. Друга основна тенденция – макар и по-трудно видима в България – е за спад на операциите с пари в брой и постоянен ръст на електронните разплащания. В бъдеще клоновете на банките ще продължат да работят с кеш, но само чрез машини за самообслужване – вече виждаме примери за това и у нас. Електронните разплащания ще донесат много интересни възможности за самите компании да познават и обслужват по-добре собствените си клиенти.