fbpx Колко ни струва да имаме и ползваме банкова сметка? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Колко ни струва да имаме и ползваме банкова сметка?

Макар масово да се говори, че таксите са високи и разходът е голям, нека все пак да разгледаме различни сценарии, а всеки да прецени скъпо ли е или не да има и ползва банкови сметки.

Сценарий „Само 1 банкова сметка“

Ако поддържаме само 1 сметка и не извършваме никакви операции с нея, годишният ни разход би бил между 30 и 50 лв., в зависимост от банката и нейната такса. Разбира се, с увеличаване на броя на поддържаните сметки, дори и никакви операции да не се извършват с тях, годишните разходи растат с увеличаване на броя на сметките. Така годишно поддържането на повече от 1 сметка може да ни струва и над 100 лв. годишно.

Върху какво са базирани тези разходи? Разбира се върху месечната такса за поддръжка на разплащателна сметка. Нашите наблюдения сочат, че размерите варират от около 2,50 до 4 лв. месечно.

Сценарий1 сметка банкова и 2 тегления месечно от собствен банкомат

Ползвайки разплащателна сметка с издадена дебитна карта към нея, логично е един или два пъти месечно да се посети банкомат и да се изтегли нужната сума. При такава употреба на сметката, разходът би варирал между 37 и 55 лв. годишно. Тук нека не забравяме, че използването на собствен банкомат обичайно е най-изгодния вариант, когато се налага теглене на суми в брой с дебитна карта. Разбира се, при повече поддържани сметки и/или тегления през годината тези разходи ще се увеличат.

Изчисленията са базирани върху месечни такси за поддръжка на сметка в границите 2,50 – 4 лв. и например 0,30 лв. такса за теглене от банкомат на банката, издала дебитната карта.

Сценарий1 банкова сметка и 2 тегления месечно от чужд банкомат

Да разгледаме и този сценарий, защото не винаги в близост има банкомат на банката издала картата. В такива случаи единствено решение е да се използва устройство на друга банка, но както знаем в тези случаи, таксите са по-високи. Нашите наблюдения сочат, че при ползване на „чужд“ банкомат, таксата за теглене на пари в брой е около 1,50 лв., да приемем 1,30 лв. При месечна такса за поддръжка на сметката в размер 2,50 до 4 лв., годишният разход при такава употреба на сметката би възлязъл на 60 – 80 лв. И тук, с увеличаване на броя сметки и/или трансакции, годишният разход също ще расте.

Да продължим със сценариите при използване на разплащателни сметки. Освен за теглене на суми от тях, сметките могат да бъдат използвани и за акумулиране на средства. Вариантите за постъпления на суми по една сметка са най-различни, но най-често това е или чрез вноска на каса, или чрез превод.

Сценарий2 банкови сметки, 2 тегления месечно от собствен банкомат и 2 внасяния на каса по друга сметка, в друга банка

По различни причини и за различни цели, понякога е необходимо поддържането на 2 разплащателни сметки. Когато от едната сметка се „захранва“ другата се налага сумата от първата сметка да бъде изтеглена и да бъде внесена по втората. При такъв сценарий годишният разход би бил между 96 и 132 лв. Освен месечните такси за поддръжка на двете сметки, тук добавяме разход за теглене на сумите с дебитна карта от собствен банкомат и такса за вноска на каса в другата банка. Таксите за внасяне на пари в брой по сметка на титуляра варират, но за нашия пример приемаме среден размер от 1,20 лв.

Говорейки за ползване на повече от 1 сметка и прехвърляне на средства между тях, не можем да подминем и варианта, когато за целта се използва онлайн банкиране. Знаем, че онлайн преводите са за предпочитане, но нека видим все пак какъв ще е годишният разход, ако прехвърлянето на суми се извършва по този начин.

​​​​​​Сценарий2 банкови сметки и 2 онлайн превода месечно

Тук, освен месечните такси за поддръжка на сметка, добавяме и разходите за преводите. По наши наблюдения междубанков онлайн превод понастоящем банките таксуват с около 1 лв. При подобни такси, годишният разход при такъв начин на ползване на сметките ще струва между 84 и 120 лв.

Разгледаните до тук сценарии са само малка илюстрация от възможните начини за ползване на една или повече разплащателни сметки. За улеснение на клиентите банките са разработили и предлагат пакети от продукти и услуги, чрез които голяма част от тези сценарии могат да бъдат постигнати. Предимство е, че клиентът заплаща единствено месечна такса за пакета. Пакетите са най-различни, и предоставящи различни възможности, месечните разходи също са различни. Към момента максималният такъв, който сме срещали на пазара е в размер на 10 лв. месечно, т.е. 120 лв. годишно.

И накрая, макар с това съвсем да не се изчерпват всички разходи, свързани с притежаването и ползването на разплащателни сметки, ще добавим още един. Това е разходът за СМС известяване при движения по сметката. Обичайно СМС, ако е активирана тази услуга, се получава при постъпление по сметката, при теглене на суми от банкомат, при извършени онлайн плащания и т.н. Таксата за 1 СМС в повечето случаи е според тарифата на мобилния оператор и е около 0,15 лв. Също така е възможно банката да начислява и такса за самата услуга „СМС известяване“.