Павел Гърчев, ръководител „Дигитално банкиране” Сосиете Женерал Експресбанк

Банките ясно осъзнават нуждата от дигитализирането на все повече услуги

 

Г-н Гърчев, как дигитализацията навлиза в банковата сфера, която все пак е по-консервативна?

- Твърдението, че банките са консервативни по отношение внедряването на нови технологии бе валидно преди повече от 5 години. В днешно време у нас, а и на световно ниво, те ясно осъзнават нуждата и ползите от дигитализирането на все повече и повече услуги, насочени както към външни клиенти, така и към вътрешни процеси.
Самата дигитализация в банковия сектор има много проявления – от продажби и услуги от разстояние, през отпадането на хартията, до изцяло автоматизирани процедури. Повечето от нас вече пазаруват директно през телефона си, абонират се или се отказват от различни продукти и услуги изцяло от разстояние. Защо да не го да правим и за банковите?

Именно тази комбинация от потребителско търсене, заедно с ползите от вътрешна оптимизация и подобрена ефективност, тласка развитието на дигиталните технологии в банковата сфера. Не малко, да не кажа всички банки работят усилено и внедряват иновативни решения, за да подобрят предлагането си. Това може да е само от полза за крайния потребител.

Как клиентите възприемат дигиталните технологии в банките? Склонни ли са да се възползват по-често от тях или все пак, когато става въпрос за пари, хората са доста по-предпазливи и предпочитат личното посещение в банков клон?

- Това, което забелязваме ние, в Сосиете Женерал Експресбанк, е, че всяка година расте делът на клиентите ни, които използват дигитални канали, за да управляват своите средства. Според мен все повече потребители на финансови услуги виждат ползите от дигиталните технологии – край на висенето по опашки, по-бързо, от всяка точка на света – все предимства, които спестяват време и ако трябва да сме честни – доста нерви.
С разширяване на набора от предоставяни услуги, извън стандартните платежни и извлечения, тази тенденция само ще се засилва.
Разбира се, има и група потребители, които предпочитат личния контакт в офиса на банката. Други се възползват от смесен модел на обслужване – за стандартни платежни операции използват своето онлайн банкиране, но що се отнася до кредитни или други продукти, с които не са достатъчно запознати, разчитат на лична консултация с наш експерт.

Смятате ли, че скоро ще дойде време, когато бизнесът ще управлява финансите си през смартфона?

- Немалка част вече го прави. Всичко зависи от дейността на конкретния бизнес и неговото специфично потребление на финансови услуги от една страна, и от това на какво дигитално ниво е обслужващата го банка от друга.

Ако основното за даден бизнес са разплащания, следенето на паричните потоци и информация в реално време за ползваните продукти, то тогава наличните средства на повечето банки в страната са напълно достатъчни. Вярвам, че в съвсем близко бъдеще, банките ще могат да предоставят и допълнителни услуги, включително закупуването на продукти през смартфон, което вече ще покрие почти всички нужди на бизнеса. Освен това, такъв тип решения биха спестили време и усилия на бизнеса за лични посещения в офис на банката за операции с ниска добавена стойност.

Готови ли сте да въведете директивата GDPR, която от май 2018 ще е задължителна за всички, които боравят лични данни на клиенти?

- Въвеждането на директивата GDPR е важна тема за нас, не само заради задължителния ѝ характер. Тя наистина предоставя възможност на потребителите на всякакъв тип услуги, да имат контрол върху съхранението и обработването на лични данните от страна на доставчиците на тези услуги. Сосиете Женерал Експресбанк гледа много сериозно на темата, още преди публикуването на самата директива.
Разбира се, въведена е вътрешна организация, която има за цел да идентифицира кои параметри следва да подобрим, за да сме напълно съвместими с новата директива и да можем да предоставим на клиентите ни необходимата сигурност при боравенето с лични данни.

------------------
Сосиете Женерал Експресбанк е първата банка в страната, която предлага на клиентите си ново технологично решение, позволяващо извършването на редица банкови операции, без необходимост от посещение на офис. Законово и технически това е възможно чрез новото приложение на Евротръст, което позволява идентификация и подписване от разстояние на документация, свързана със закупуването на продукти на банката – при това, напълно безплатно. Банката стартира пилотно с предлагането на два от най-популярните й продукта: потребителски кредит Експресо с предварително одобрен лимит и овърдрафт.
Всичко става през смарт устройство – таблет или телефон, като потребителят се регистрира с биометричните си данни (лицева идентификация, пръстов отпечатък и др.). Според Евродиректива, в сила от юли 2016 г., електронният подпис на Евротръст е равностоен на собственоръчно поставен подпис на хартия. Системата е проектирана така, че да отговаря на най-високите изисквания за сигурност

Г-н Г ърчев, как на практика клиент може да се възползва от новото ви технологично решение и как работи то? Имаме ли с него абсолютна сигурност?

- В момента сме в тестова фаза на иновативно решение, разработено от Евротръст, лицензиран доставчик на удостоверителни услуги, както за територията на България, така и на целия Европейски съюз.
Ние сме първата банка в страната, която посредством това решение, може да предложи на своите клиенти да закупят банков продукт изцяло от разстояние, без да посещават лично офис на банката, като за наши клиенти, това е напълно безплатно.

По време на тестовия период, подбрана група от наши индивидуални клиенти, ще имат възможност да минат през целия процес по закупуването на банков продукт изцяло дистанционно и да го приключат с подписване на необходимите документи през приложението на Евротръст – директно на своя смартфон. Предлаганите продукти по този процес са Потребителски кредит Експресо и Овърдрафт.

Относно сигурността, разчитаме изцяло на сертифицираната технология, разработена от нашите партньори. Освен това, искаме да уверим клиентите ни, че това по никакъв начин не компрометира съществуващите процеси в банката. С други думи, нивото на сигурност остава непроменено в сравнение с физическо посещение в наш офис.

 

 

Моля коментирайте