Банките и кризата

В страни като Полша, Чехия, Словакия и Словения, в които процеса на възстановяване е по широко базиран и по напреднал (тъй като кризата започна по-рано или спада в заетостта и доходите бе незначителен и съответно възстановяването не изисква много време), пикът на лошите кредити се очаква да е преминал през втората половина на 2010 год. В останалите страни от ЦИЕ пикът на лошите кредити се очаква през тази година. В България банките остават добре капитализирани, поради възприетия от БНБ подход на поддържане на по-строги изисквания за ликвидност и капитал в годините на бума.

Facebook comments