fbpx Все по-малко ще се говори за криза през 2014 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Все по-малко ще се говори за криза през 2014 г.

Все по-малко ще се говори за криза през 2014 г.

етикети

През 2014 г. ще чуваме все по-малко думата криза, каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на пресконференция за дейността на министерството в изпълнение на правителствената програма „Държавност, развитие, справедливост”.

По предварителни данни през декември 2013 г. бизнесът е внесъл в бюджета рекорден размер ДДС и данъци. Безпрецедентно е връщането на дължимото ДДС в пълен размер и срок – до края на декември фирмите получиха обратно 541 822 839 млн. лева ДДС. По думите на министъра от края на май до декември 2013 г. в българския бизнес влязоха реални близо 2, 5 милиарда лева. Със 131 милиона от актуализацията на бюджета са изплатени всички просрочени задължения по договори. За първи път за последните две години отчитаме реален растеж на брутния вътрешен продукт - за третото тримесечие на 2013 г. на годишна база ръстът е 1.5%.

Министърът припомни, че по предварителни данни на БНБ за юни-октомври 2013 г. привлечените преки чуждестранни инвестиции са в размер на 496 млн. евро в сектори като преработваща промишленост; транспорт, складиране и съобщения; добивна промишленост; търговия. За последните 7 месеца по Закона за насърчаване на инвестициите сертифицирани и в процес на сертифициране са проекти на стойност 95 млн. лв., предвиждащи създаването на 510 нови работни места. За постигане на целта по реиндустриализация на икономиката стартираме и работа по потенциални проекти за инвестиции в автомобилната промишленост на стойност 1.2 млрд. лв., създаващи над 8500 работни места, каза Стойнев.

През 2014 г. за Националния иновационен фонд (НИФ) се отдели рекордната сума от 20 милиона лв. Предходната 2013 г. средствата са 0 лева, подчерта министърът. По отношение на новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 постигнахме консенсус за балансиране между мерките. По програмата са договорени 1,165 млн. евро или малко над 100% от бюджета й. Създадени са над 2 хил. нови работни места в резултат от завършилите успешно проекти.

Според Стойнев усилията ни за повишаване на конкурентоспособността на предприятията ще имат максимален ефект едновременно с насърчаване на експортния им потенциал. За юни-септември 2013 г. стокообменът се увеличи с 4.1% в сравнение със същият период на 2012 г. и достига 16.6 млрд. евро. Прогресивно намалява отрицателното търговско салдо, като за юни-септември 2013 г. спадът му е с 12,8%. За да подкрепи тази тенденция МИЕ през 2014 г. започна реформа в Службите за търговско-икономически връзки. Много активен е и диалогът с организациите на бизнеса, с които предстои да откриваме нови съвместни служби под формата на публично-частно партньорство, поясни министърът.

Той акцентира и върху отговорностите на държавата особено в сектор концесии, където тя бе абдикирала. За периода на настоящото правителство са събрани 42.1 млн. лв. неизплатени концесионни възнаграждения и са усвоени 783 629 лв. с ДДС от банкови гаранции на неизрядни концесионери. През второто полугодие на 2013 г. са съгласувани 353 работни проекта. От тях 326 са съгласувани само от средата на ноември до края на 2013 г. и се отнасят за дейността по добив за 2014 година. Това означава, че концесионерите вече ще работят по правилата, заключи Стойнев.

Приключи преструктурирането на „София Тех Парк“ АД, като е осигурен оперативен ресурс за първоначално реализиране на проекта със средства на ЕС на стойност близо 50 млн. Евро.
По думите на Стойнев българската туристическа индустрия вече отчита показатели над средното световно и европейско равнище. Тя генерира 13.6% от БВП, докато световният показател е 9%. Приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс по данни на БНБ за януари-октомври 2013 г. са 2 839.5 млн. евро, което е с 4.9 % повече спрямо 2012 г. Очакваният брой чуждестранни туристи за 2013 г. е над 7 милиона - с 5.6% повече от 2012 г. Прогнозата за приходите от международен туризъм за дванадесетте месеца на 2013 г. са 3 048 млн. евро (4.5 % ръст спрямо 2012 г.). Подготвен бе план за устойчиво развитие на туризма с хоризонт до 2030 г. във връзка с разработването на дългосрочна стратегия за сектора. В момента се анализират 3 големи инфраструктурни проекта в сектора за над 650 млн. евро.

Facebook коментари