fbpx ПЧИ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Преките чуждестранни инвестиции, реализирани от френски и италиански компании у нас до края на 2021 г. възлизат на близо 4 млрд. евро.
Източна Европа вече не реализира същото ниво на растеж, както преди финансовата криза от 2008-2009 г., и трябва да промени икономическия си модел, за да подобри кривата на растеж в по-дългосрочен план.
За 2016 г. износът ни за Германия е в размер на 3,214 млрд. евро, което е ръст от над 11%.
Преките чуждестранни инвестиции към края на 2013 г. са се увеличили с 4,5% по данни от Националния статистически институт. Вложенията в нефинансовия сектор са на стойност 22 948 млн. Евро.
Преките чуждестранни инвестиции са намалели с 33.8% през първите пет месеца на годината, показват предварителните данните на БНБ. За този период влезлите пари са 302.6 млн. евро при 456.9 млн.
Италия изнася за България три пъти повече от обема на вноса от Китай, каза Андреа Казини, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк по време на конференцията „България и Италия: изграждаме заедно“, организирана от Конфинд
През 2014 г. ще чуваме все по-малко думата криза, каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на пресконференция за дейността на министерството в изпълнение на правителствената програма „Държавност, развитие, справедливост”. По предварителни данни през декември 2013 г.
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев връчи днес сертификат за инвестиция клас „А” на „Алфред С. Тьопфер Интернешънъл България Лоджистикс” ЕООД за проект за зърнено пристанище на р. Дунав при с.
В сравнение с първите 7 месеца на миналата година преките чуждестранни инвестиции у нас са се увеличили с повече от 200 %, каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при откриването на нова реверсивна двушахтова варова пещ на завода на фирма „Огняново К“ в Сливница.
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31 декември 2010 г. възлизат на 22 119 млн. евро. Това е с 8,2% повече в сравнение с 2009 г. по данни от Националния статистически институт. Най-голяма е стойността на ПЧИса в промишлеността - 8 204 млн.